Konwertuj KML na SHP w C#

KML to format pliku używany do wyświetlania danych geograficznych. Natomiast plik SHP zawiera dane geometrii jako zbiór współrzędnych wektorowych. W niektórych przypadkach możesz chcieć przekonwertować plik KML na format SHP. Po takich scenariuszach w tym artykule omówiono, jak programowo przekonwertować plik KML na format SHP w języku C#.

 1. Konwerter KML na SHP — instalacja interfejsu API języka C#
 2. Jak przekonwertować plik KML do formatu SHP w języku C#
 3. Konwertuj KML na SHP programowo w C#

Konwerter KML na SHP — instalacja interfejsu API języka C#

Aspose.GIS for .NET API może służyć do tworzenia, edytowania lub konwertowania różnych geograficznych formatów plików. Możesz go szybko skonfigurować, pobierając pliki DLL z sekcji New Releases lub uruchamiając następującą komendę instalacyjną NuGet:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Jak przekonwertować plik KML do formatu SHP w języku C#

Poniższe kroki pokazują, jak przekonwertować plik KML na plik SHP:

 1. Zainicjuj wystąpienie klasy ConversionOptions.
 2. Przypisz Wgs84 do warstwy docelowej.
 3. Konwertuj KML na plik SHP.

Kolejny nagłówek dokładniej wyjaśnia szczegóły tej konwersji.

Konwertuj KML na SHP Programowo w C#

Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować KML na plik SHP:

 1. Utwórz obiekt klasy ConversionOptions.
 2. Przypisz Wgs84 do warstwy docelowej.
 3. Konwertuj KML na plik SHP metodą Convert.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować KML na SHP w języku C#.

// Określ ustawienia konwersji.
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Ta opcja przypisuje Wgs84 do warstwy docelowej.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Konwertuj format pliku z KML na SHP
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("second.kml", Aspose.Gis.Drivers.Kml, "destination.shp", Aspose.Gis.Drivers.Shapefile, options);

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną licencję tymczasową, aby uniknąć ograniczeń ewaluacyjnych API.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo konwertować plik KML do formatu SHP w języku C#. Ponadto wiele innych funkcji API jest opisanych w sekcji dokumentacja. Prosimy o kontakt pod adresem forum w przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości.

Zobacz też