Konwertuj KML na SHP online

W tym poście na blogu przyjrzymy się bezpłatnemu narzędziu online, które umożliwia bezpłatną konwersję KML na SHP online. W aplikacjach GIS (Geographic Information Systems) pliki KML i SHP przechowują i wyświetlają dane geoprzestrzenne. Dowiedz się więcej o konwertowaniu plików KML do formatu Shapefile (SHP) lub programowym tworzeniu własnego konwertera. Więc zacznijmy!

Konwertuj KML na SHP online za darmo

Konwertuj pliki KML do formatu SHP za pomocą naszego bezpłatnego internetowego konwertera plików KML na SHP. Pozwala szybko i łatwo eksportować dane GIS z plików Google Earth KML do Shapefile.

Jak przekonwertować KML na SHP online

 1. Upuść lub prześlij plik KML. Możesz również dostarczyć plik z Dropbox lub Dysku Google.
 2. Naciśnij przycisk Konwertuj, aby rozpocząć proces konwersji.
 3. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę pobierania.
 4. Pobierz przekonwertowany plik Shape, klikając przycisk POBIERZ TERAZ.

Konwertuj nieograniczoną liczbę plików KML bez potrzeby instalowania wtyczek lub oprogramowania. Po prostu przejdź do przeglądarki, otwórz nasz konwerter online i wyeksportuj dane GIS z KML do pliku Shapefile.

Uwaga: jest bezpieczny, ponieważ wszystkie pliki wejściowe i wyjściowe są automatycznie usuwane po 24 godzinach.

Jak opracować własny konwerter KML na SHP

Nasz darmowy internetowy konwerter KML na SHP został zbudowany przy użyciu biblioteki Aspose.GIS. Możesz opracować własne oprogramowanie do programowej konwersji plików KML do formatu SHP. W poniższych sekcjach przedstawiono kroki i przykłady kodu umożliwiające programową konwersję plików KML do formatu Shapefile.

Biblioteka C# GIS do konwersji plików KML na Shapefile — bezpłatne pobieranie

Aspose.GIS for .NET to wszechstronny interfejs API, który umożliwia programistom pracę z danymi GIS przy użyciu w pełni zarządzanego kodu. Oferuje łatwy sposób zarządzania danymi GIS, z funkcjami takimi jak konwersja formatu plików, wizualizacja danych, tworzenie i analiza kształtów geometrycznych oraz analiza danych wektorowych. Interfejs API jest przeznaczony dla programistów i jest stale ulepszany w oparciu o opinie użytkowników. Aspose.GIS for .NET jest odpowiedni dla różnych branż, w tym tworzenia oprogramowania, konsultingu, bankowości i agencji rządowych, i ma dużą bazę klientów na całym świecie.

Proszę pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Konwertuj KML na Shapefile w C#

Wykonaj poniższe czynności, aby wyeksportować dane GIS z pliku KML do pliku Shapefile przy użyciu języka C#:

 1. Zainstaluj Aspose.GIS for .NET w swojej aplikacji.
 2. Użyj poniższego przykładowego kodu, aby załadować plik KML i przekonwertować go na format SHP:
// Określ ustawienia konwersji.
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Ta opcja przypisuje Wgs84 do warstwy docelowej.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Konwertuj format pliku z KML na SHP
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("second.kml", Aspose.Gis.Drivers.Kml, "destination.shp", Aspose.Gis.Drivers.Shapefile, options);

Zapoznaj się ze szczegółowym samouczkiem na temat jak przekonwertować KML na SHP w C#.

Konwertuj KML na SHP online — zasoby edukacyjne

Możesz dowiedzieć się więcej o eksportowaniu plików KML do formatu Shapefile i poznać inne funkcje biblioteki Aspose.GIS, korzystając z zasobów podanych poniżej:

Biblioteka C# GIS — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z biblioteki Aspose.GIS. Możesz oceniać i odkrywać jego funkcje bez żadnych ograniczeń.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak przekonwertować KML na SHP online za pomocą bezpłatnego narzędzia do konwersji online. Widzieliśmy również, jak programowo opracować aplikację do konwersji plików KML w języku C#. Dzięki naszemu bezpłatnemu narzędziu do konwersji możesz konwertować pliki KML online tak często, jak chcesz, bez żadnych ograniczeń. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy.

Zobacz też