Mogą wystąpić sytuacje, w których masz dane geoprzestrzenne w formacie CSV i chcesz odczytać te dane z aplikacji .NET. W takich przypadkach z tego artykułu dowiesz się, jak odczytywać elementy warstwy wektorowej, punkty i geometrie z plików CSV przy użyciu języka C#.

Interfejs API języka C# do odczytywania cech warstw wektorowych, punktów i geometrii z plików CSV

Aspose.GIS for .NET API umożliwia pracę z danymi geoprzestrzennymi przechowywanymi w różnych formatach plików. Zapewnia możliwość renderowania map oraz tworzenia, odczytywania i konwertowania danych geograficznych bez dodatkowego oprogramowania. Co więcej, API umożliwia odczyt cech warstw wektorowych, punktów i geometrii z plików CSV. Możesz zainstalować API poprzez NuGet lub pobrać bezpośrednio z sekcji Downloads.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Odczytywanie funkcji warstwy wektorowej z pliku CSV w języku C#

Poniżej przedstawiono kroki, aby odczytać obiekty z warstwy wektorowej w pliku CSV.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak odczytywać obiekty z warstwy wektorowej w pliku CSV przy użyciu języka C#.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "sample.csv"))
{
  // Drukuj atrybuty
  foreach (var attribute in layer.Attributes)
  {
    Console.Write($"'{attribute.Name}' ");
  }
  Console.WriteLine();

  // Drukuj rekordy
  foreach (var feature in layer)
  {
    var dump = feature.GetValuesDump();
    foreach (var item in dump)
    {
      Console.Write($"'{item}' ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

Punkty warstwy wektorowej z CSV w C#

Poniżej przedstawiono kroki, aby odczytać punkty z warstwy wektorowej w pliku CSV.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak odczytywać punkty z warstwy wektorowej w pliku CSV przy użyciu języka C#.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnX = "x",
          ColumnY = "y",
          ColumnZ = "z",
          ColumnM = "m"
        }))
{
  // Wydrukuj geometrię w formacie wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

Odczytywanie geometrii warstw wektorowych z pliku CSV w języku C#

Poniżej przedstawiono kroki, aby odczytać geometrie z warstwy wektorowej w pliku CSV.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak odczytywać geometrie z warstwy wektorowej w pliku CSV przy użyciu języka C#.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnWkt = "geom_data"
        }))
{
  // Wydrukuj geometrię w formacie wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

Uzyskaj bezpłatną licencję

Aby wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych, możesz uzyskać bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się odczytywać funkcje z plików CSV przy użyciu języka C#. Ponadto widziałeś, jak odczytywać punkty i geometrie z plików CSV za pomocą Aspose.GIS for .NET API. Jest to potężny interfejs API, który zapewnia wiele dodatkowych funkcji do pracy z danymi geoprzestrzennymi. Możesz szczegółowo zapoznać się z interfejsem API, odwiedzając oficjalną dokumentację. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami na naszym darmowym forum pomocy technicznej.

Zobacz też