Dane mapy mogą być dostępne w różnych formatach, takich jak KML, GeoTiff, GeoJSON, Shapefile itp. Mogą zaistnieć sytuacje, w których konieczne będzie wyrenderowanie danych mapy jako obrazów BMP. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak renderować dane mapy w formacie BMP przy użyciu języka C#.

C# API do renderowania mapy do formatu BMP

Użyjemy API Aspose.GIS for .NET do renderowania map do formatu BMP. Jest to API wspierające pracę z danymi geoprzestrzennymi przechowywanymi w różnych formatach plików. Zapewnia również możliwość renderowania map oraz tworzenia, odczytywania i konwertowania danych geograficznych bez dodatkowego oprogramowania. Możesz zainstalować API poprzez NuGet lub pobrać bezpośrednio z sekcji Downloads.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Renderuj mapę do formatu BMP przy użyciu C#

Poniżej przedstawiono kroki renderowania map do formatu BMP.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak renderować mapę do formatu BMP przy użyciu języka C#.

using (var map = new Map(800, 400))
{
  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "land.shp", Drivers.Shapefile));
  map.Render(dataDir + "land_out.bmp", Renderers.Bmp);
}

Renderowanie mapy do określonej projekcji przy użyciu C#

Poniżej przedstawiono kroki renderowania mapy do określonej projekcji.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak renderować mapę do określonej projekcji przy użyciu języka C#.

using (var map = new Map(800, 400))
{
  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "land.shp", Drivers.Shapefile));
  map.SpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.CreateFromEpsg(54024); // World Bonne
  map.Render(dataDir + "land_out2.bmp", Renderers.Bmp);
}

Dodaj znacznik z niestandardowym stylem za pomocą C#

Poniżej opisano kroki dodawania znacznika z niestandardowym stylem do mapy.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać znacznik stylu niestandardowego do mapy przy użyciu języka C#.

using (var map = new Map(500, 200))
{
  var symbol = new SimpleMarker() { Size = 7, StrokeWidth = 1, FillColor = Color.Red };

  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "points.geojson", Drivers.GeoJson), symbol);
  map.Padding = 20;
  map.Render(dataDir + "points_out2.bmp", Renderers.Bmp);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję

Aby wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych, możesz poprosić o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się renderować dane mapy jako obrazy BMP przy użyciu języka C#. Ponadto widziałeś, jak ustawić projekcje mapy i dodać znaczniki z niestandardową stylizacją. Aspose.GIS for .NET to solidny interfejs API, który zapewnia szereg dodatkowych funkcji do pracy z danymi map. Możesz szczegółowo zapoznać się z interfejsem API, odwiedzając oficjalną dokumentację. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też