Konwertuj programowo HTML na GIF w Javie

W tym wpisie na blogu opisano programową konwersję HTML na obraz w aplikacji Java. Aspose.HTML for Java jest łatwy w instalacji i bardzo elastyczny w obsłudze. Co więcej, możesz wybrać ten interfejs API HTML do obrazu ze względu na jego architekturę przyjazną dla programistów. Zatem zaimplementujemy sposób konwersji HTML na GIF w Javie przy użyciu tego interfejsu API Java opracowanego przez Aspose. Nie ma tu żadnej zależności od stron trzecich i możesz przejść od razu do wdrożenia zaraz po instalacji.

Instalacja API HTML do obrazu

W tym przewodniku instalacji wyjaśniono wszystko, co jest związane z instalacją. Możesz jednak [pobrać] plik JAR lub zastosować się do następujących konfiguracji Mavena:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>
 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>23.11</version>
  </dependency>
</dependencies>
Instalacja API HTML do obrazu

Konwertuj HTML na GIF w Javie — przykładowy kod

Poniższe kroki i przykładowy kod pokazują, jak przekonwertować HTML na GIF w Javie:

 • Zainicjuj konstruktor klasy HTMLDocument ze źródłowym dokumentem HTML.
 • Utwórz instancję klasy ImageSaveOptions i przekaż GIF ImageFormat.
 • Zdefiniuj ścieżkę pliku wyjściowego.
 • Konwertuj HTML na GIF, wywołując metodę convertHTML.
public class main {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
	String outpath = "/files/";
	// Zainicjuj konstruktor klasy HTMLDocument ze źródłowym dokumentem HTML. 
    HTMLDocument htmlDocument = new HTMLDocument(outpath+"sample.html");
    // Utwórz instancję klasy ImageSaveOptions i przekaż GIF ImageFormat. 
    ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Gif);
    // Zdefiniuj ścieżkę pliku wyjściowego. 
    String outputFile = outpath+"HTMLtoGIF_Output.gif";
    // Konwertuj HTML na GIF, wywołując metodę ConvertHTML.
    Converter.convertHTML(htmlDocument, options, outputFile);
	 } 
}

Wynik możesz zobaczyć na obrazku:

Konwersja HTML na obraz

Konwerter HTML na GIF - narzędzie online

Aspose.HTML for Java udostępnia narzędzie online do konwersji HTML na GIF. Co więcej, ten internetowy konwerter HTML na GIF jest oparty na sieci i można go używać bez konieczności tworzenia konta.

konwerter html na gif

Konwersja HTML na obraz — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną [licencję tymczasową], aby wypróbować ten interfejs API HTML do obrazu bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Podsumowując

Zainstalowaliśmy Aspose.HTML for Java i wykorzystaliśmy jego metody do programowej konwersji HTML na GIF w Javie. Ponadto nieco omówiliśmy internetowy konwerter HTML na GIF obsługiwany przez ten interfejs API HTML na obraz. Aby jednak uzyskać więcej informacji, odwiedź dokumentację, repozytorium GitHub i odniesienia do API. Dlatego prosimy o pozostawanie w kontakcie w celu uzyskania nadchodzących aktualizacji.

Skontaktuj się z nami

Możesz dać nam znać o swoich pytaniach lub wątpliwościach na naszym forum.

Często zadawane pytania – często zadawane pytania

Jak zamienić kod HTML na GIF?

Aby uzyskać pełną odpowiedź wraz z przykładem kodu, odwiedź ten link.

Jak przekonwertować plik HTML na obraz w Javie?

Aspose.HTML for Java oferuje potężne rozwiązanie API, a także narzędzie online do konwersji HTML na obraz.

Zobacz też