SVG do Worda DOCX C#

Obrazy SVG są popularne ze względu na ich skalowalność. W niektórych sytuacjach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania obrazu SVG na dokument programu Word w formacie DOCX lub DOC. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik SVG na dokument programu Word w języku C#.

Konwerter SVG na DOCX lub DOC – C# API Instalacja

Aspose.HTML for .NET API może służyć do tworzenia, edytowania lub konwertowania HTML, MHTML, SVG i wielu innych formatów plików. Po prostu zainstaluj interfejs API, pobierając jego pliki DLL z sekcji Downloads lub za pomocą następującego polecenia instalacyjnego NuGet:

PM> Install-Package Aspose.HTML

Konwertuj SVG na Word DOCX lub DOC programowo w C#

Możesz przekonwertować SVG na dokument Word w formacie DOCX lub DOC, wykonując następujące czynności:

  1. Załaduj źródłowy obraz SVG z klasą SVGDocument.
  2. Przekonwertuj obraz SVG za pomocą metody ConvertSVG wraz z obiektem klasy DocSaveOptions.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak wykonać następujące kroki, aby przekonwertować plik SVG na format DOCX w języku C#:

// Zainicjuj dokument SVG z pliku
SVGDocument document = new SVGDocument("sample.svg");

// Konwertuj SVG na Word DOCX
Converter.ConvertSVG(document, new DocSaveOptions(), "sample_output.docx");

Konwertuj SVG na Word DOCX z ustawieniami zaawansowanymi przy użyciu C#

Możesz przekonwertować dostosowaną konwersję dokumentu SVG na dokument Word. Na przykład rozmiar strony, margines strony, rozdzielczość itp. Musisz wykonać następujące kroki, aby przekonwertować SVG na DOCX z zaawansowanymi ustawieniami w C#:

  1. Załaduj wejściowy plik SVG.
  2. Zainicjuj obiekt klasy DocSaveOptions.
  3. Skonfiguruj ustawienia strony, takie jak rozmiar strony, margines, rozdzielczość pozioma lub pionowa itp.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak programowo przekonwertować obraz SVG na format Word DOCX z zaawansowanymi ustawieniami w języku C#:

// Zainicjuj dokument SVG z pliku
SVGDocument document = new SVGDocument("sample.svg");

// Zainicjuj DocSaveOptions, aby skonfigurować różne właściwości 
DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();
options.DocumentFormat = DocumentFormat.DOCX;
options.PageSetup.AnyPage = new Page(new Size(500, 500), new Margin(30, 10, 10, 10));

// Konwertuj SVG na DOCX
Converter.ConvertSVG(document, options, "sample_output.docx");

Uzyskaj bezpłatną licencję ewaluacyjną

Możesz ocenić interfejs API bez żadnych ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o bezpłatną licencję tymczasową.

Wersja demonstracyjna online

Wypróbuj aplikację internetową SVG to DOCX Converter opracowaną przy użyciu powyższego interfejsu API.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo konwertować plik SVG do formatu DOCX w języku C#. Zbadano podstawowy scenariusz konwersji oraz zaawansowaną konwersję, określając właściwości ustawień strony. Ponadto możesz sprawdzić szczegóły innych funkcji oferowanych przez API, odwiedzając dokumentację lub kontaktując się z nami za pośrednictwem forum.

Zobacz też

Konwertuj EPUB na Word DOCX w C#

Wskazówka: możesz sprawdzić Aspose PowerPoint to Word Converter, ponieważ demonstruje on popularny proces konwersji prezentacji do dokumentu Word.