Scal szablon HTML C#

Szablony HTML służą do zbierania danych z różnych źródeł danych. Po połączeniu danych z szablonem można tworzyć dokumenty HTML. W niektórych scenariuszach dane wejściowe do scalania z plikami szablonów mogą istnieć w formacie JSON. Zgodnie z takimi przypadkami użycia w tym artykule opisano, jak programowo scalić szablony HTML z danymi w formacie JSON w języku C#.

Połączenie szablonu HTML z JSON – instalacja API C#

Aspose.HTML for .NET API jest przeznaczony do tworzenia lub manipulowania plikami HTML i innymi odpowiednimi formatami plików, w tym SVG, MHT itp. Możesz łatwo uzyskać dostęp do API, pobierając pliki DLL z New Releases lub uruchomienie następującego polecenia instalacji NuGet w Microsoft Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.Html

Jak scalić szablon z danymi JSON w C#

Możesz scalić szablon strony internetowej z danymi w formacie JSON, wykonując poniższe czynności:

  1. Załaduj dokument szablonu HTML i wprowadź dane JSON.
  2. Określ ścieżki do plików i połącz szablon z danymi w formacie JSON.

Następna sekcja jest oparta na tym algorytmie, który podsumowuje cały proces oprócz przykładowego fragmentu kodu.

Połącz szablon HTML z danymi JSON w C#

Możesz scalić szablony HTML z danymi ze źródeł JSON, wykonując poniższe czynności:

  1. Zainicjuj obiekt klasy HTMLDocument, aby załadować szablonowy plik HTML.
  2. Załaduj plik JSON, aby wypełnić dane.
  3. Połącz szablon HTML z danymi JSON za pomocą metody ConvertTemplate.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo scalić szablon HTML z danymi JSON w języku C#:

// Dokument szablonu HTML 
Aspose.Html.HTMLDocument templateHtml = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "HTMLTemplateForJson.html");

// Dane JSON do scalania 
Aspose.Html.Converters.TemplateData data = new Aspose.Html.Converters.TemplateData(dataDir + "JsonTemplate.json");

// Ścieżka pliku wyjściowego 
string templateOutput = dataDir + "MergeHTMLWithJson_Output.html";

//Połącz szablon HTML z danymi JSON
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertTemplate(templateHtml, data, new Aspose.Html.Loading.TemplateLoadOptions(), templateOutput);

Przeglądaj Aspose.HTML dla platformy .NET

Możesz odwiedzić przestrzeń dokumentacja, aby zapoznać się z różnymi rozdziałami opisującymi różne funkcje obsługiwane przez interfejs API.

Uzyskaj bezpłatną licencję

Chcesz ocenić interfejs API bez żadnych ograniczeń ewaluacyjnych? Nie krępuj się poprosić o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule zbadano, jak programowo scalić szablon HTML z danymi JSON w języku C#. Ponadto interfejs API udostępnia składnię wyrażeń wbudowanych do pracy z różnymi szablonami HTML lub źródłami danych w aplikacjach. Jeśli potrzebujesz omówić swoje wymagania lub pytania, napisz do nas za pośrednictwem forum.

Zobacz też

Konwertuj Markdown na HTML w C#