Zapisz stronę internetową jako PDF C#

Strony internetowe mogą zawierać tekst, obrazy, rysunki, animacje itp. Czasami może zaistnieć potrzeba przekonwertowania strony internetowej na format PDF w celu archiwizacji lub w kilku innych celach. W związku z tym w tym artykule omówiono sposób zapisywania lub drukowania strony internetowej w formacie PDF w języku C# przez określenie adresu URL strony internetowej. Omówiono prostą i podstawową konwersję, a także zaawansowaną konwersję, w której można zaszyfrować plik wyjściowy.

Zapisz stronę internetową jako plik PDF – instalacja C# API

Interfejs API Aspose.HTML for .NET może być używany do przetwarzania różnych formatów plików związanych z Internetem, takich jak HTML, SVG, EPUB itp. Interfejs API można łatwo skonfigurować, pobierając jego pliki DLL z witryny Downloads lub za pomocą następującego polecenia instalacyjnego NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Html

Zapisz stronę internetową jako plik PDF w C#

Możesz szybko zapisać stronę internetową w formacie PDF, wykonując następujące czynności:

  1. Załaduj wejściową stronę sieci Web, określając jej adres URL.
  2. Utwórz obiekt klasy PdfSaveOptions.
  3. Zapisz stronę jako plik PDF metodą ConvertHTML.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak programowo zapisać stronę internetową jako PDF w języku C#:

// Załaduj wejściowy plik HTML 
HTMLDocument document = new HTMLDocument("https://www.aspose.com");

// Zainicjuj obiekt klasy PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Zapisz stronę internetową jako PDF w C#
Converter.ConvertHTML(document, options, "URLtoPDF.pdf");

Wydrukuj stronę internetową do PDF z szyfrowaniem w C#

Możesz wydrukować stronę internetową do formatu PDF, zabezpieczając plik PDF, wykonując poniższe czynności:

  1. Załaduj wejściową stronę internetową, używając jej adresu URL.
  2. Określ uprawnienia do dokumentu za pomocą PdfPermissions.
  3. Utwórz obiekt klasy PdfSaveOptions, aby zaszyfrować wyjściowy plik PDF.
  4. Napisz wyjściowy dokument PDF.

Poniższy przykładowy kod demonstruje, jak programowo wydrukować stronę internetową do pliku PDF z szyfrowaniem w języku C#:

// Załaduj wejściowy kod HTML z adresu URL
HTMLDocument document = new HTMLDocument("https://www.aspose.com");

// Zainicjuj obiekt klasy PdfPermissions, aby umożliwić drukowanie i wypełnianie formularzy w dokumencie PDF
PdfPermissions permissions = PdfPermissions.PrintDocument | PdfPermissions.FillForm;

// Zainicjuj obiekt klasy PdfSaveOptions i ustaw właściwości szyfrowania
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.Encryption = new PdfEncryptionInfo("user", "owner", permissions, Encryption.PdfEncryptionAlgorithm.RC4_128);

// Zapisz wyjściowy plik PDF z szyfrowaniem
Converter.ConvertHTML(document, options, "URLtoPDF_encrypted.pdf");

Przeglądaj Aspose.HTML dla interfejsu API platformy .NET

Możesz poznać wiele innych funkcji oferowanych przez API, odwiedzając sekcję dokumentacja.

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz w pełni przetestować interfejs API, prosząc o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak zapisać stronę internetową w formacie PDF, określając programowo jej adres URL w języku C#. Wyjaśnia podstawowy przypadek użycia konwersji oprócz zaawansowanego scenariusza konwersji. Ponadto zachęcamy do kontaktu z nami na forum, jeśli chcesz omówić z nami swoje obawy lub wymagania.

Zobacz też

Pobierz obraz z adresu URL w języku C#