Rozmycie obrazów w C#

Podczas pracy z manipulacją obrazami często trzeba edytować obrazy, stosując różne filtry/efekty. Wśród różnych innych efektów efekt rozmycia jest powszechnie używany do zanikania obiektów na obrazie. W tym artykule dowiesz się, jak programowo rozmyć obraz w języku C#.

Interfejs API języka C# do rozmycia obrazów — bezpłatne pobieranie

Aspose.Imaging for .NET to niesamowity interfejs API do przetwarzania obrazów, który zapewnia szeroki zakres funkcji do edycji obrazów. Użyjemy tego interfejsu API, aby zastosować efekt rozmycia na naszych obrazach. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

Kroki do rozmycia obrazów w C#

Aspose.Imaging for .NET pozwala zastosować efekt rozmycia na obrazie w trzech prostych krokach, które podano poniżej.

 • Najpierw załaduj plik obrazu.
 • Zastosuj filtr rozmycia na obrazie.
 • Na koniec zapisz rozmazany obraz na dysku.

W poniższej sekcji pokazano, które klasy i metody są używane do stosowania efektu rozmycia na obrazie przy użyciu języka C#.

Rozmycie obrazu w C#

Poniżej przedstawiono kroki rozmycia obrazu w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastosować efekt rozmycia na obrazie w języku C#.

// Załaduj obraz
using (Image image = Image.Load("image.bmp"))
{
  // Przekonwertuj obraz na RasterImage
  RasterImage rasterImage = (RasterImage)image;

  // Zastosuj efekt rozmycia
  rasterImage.Filter(rasterImage.Bounds, new GaussianBlurFilterOptions(5, 5));

  // Zapisz niewyraźny obraz
  rasterImage.Save("blurred-image.bmp");
}

W celu demonstracji zastosowaliśmy efekt rozmycia na poniższym obrazie.

Wprowadź obraz, aby zastosować efekt rozmycia

Poniżej znajduje się wynikowy obraz, który otrzymamy po zastosowaniu efektu rozmycia.

Wyjściowy obraz rozmycia w C#

C# Image Blurring API — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję i rozmazywać obrazy bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się rozmywać obrazy w języku C#. Możesz łatwo zintegrować dostarczony kod i rozmyć obrazy z aplikacji C#.

Czytaj więcej

Więcej informacji na temat interfejsu API przetwarzania obrazu platformy .NET można znaleźć w dokumentacji. Możesz także podzielić się z nami swoimi pytaniami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też