Konwertuj obrazy HEIC

Używanie adaptera Aspose.Imaging do konwersji obrazów HEIC

Urządzenia z systemem iOS często domyślnie korzystają z formatu obrazu HEIC, zaprojektowanego jako następca formatu JPEG. HEIC to format kontenera w ramach HEIF (High Efficiency Image File Format), przechowujący obrazy zakodowane przy użyciu kodeka HEVC (High Efficiency Video Coding). Do odczytu takich obrazów ekosystem .NET (C#) oferuje otwartą bibliotekę o nazwie Openize.HEIC, dostępną w ramach [Licencja Openize](https:// github.com/openize-imaging/Openize.HEIC-for-.NET/blob/main/LICENSE), zdolny do dekodowania obrazów HEIC na mapy bitowe.

Wykorzystanie innej biblioteki Aspose.Imaging HEIC Adapter for .NET umożliwia konwersję plików HEIC na różne popularne formaty obrazów obsługiwane przez [Aspose.Imaging Graphic biblioteka] (https://products.aspose.com/imaging/net/), w tym JPG, PNG, PDF, SVG, TIFF, WEBP i inne. Ta funkcjonalność umożliwia bezproblemowe przesyłanie obrazów z urządzeń takich jak iPhone do komputerów PC, ułatwiając dalsze przetwarzanie i konwersję obrazów HEIC do innych formatów.

Aspose.Imaging dla biblioteki graficznej .NET

Aspose.Imaging dla .NET to solidna biblioteka graficzna, służąca do przetwarzania obrazów w różnorodnych formatach obrazów rastrowych i wektorowych. Ta wszechstronna funkcjonalność ułatwia wykonywanie wielu zadań związanych z manipulacją i edycją obrazu, w tym przycinaniem, zmianą rozmiaru, odwracaniem, obracaniem, usuwaniem tła, łączeniem obrazów i stosowaniem różnych filtrów obrazu, takich jak rozmycie, wyostrzanie i wygładzanie. Co więcej, oferuje możliwości transformacji, takie jak transformacja skali szarości, binaryzacja i dithering, a także regulacja gammy kolorów, jasności i kontrastu.

Dodatkowo Aspose.Imaging umożliwia użytkownikom bezproblemową konwersję obrazów i zdjęć pomiędzy szeroką gamą formatów plików graficznych. Aby uzyskać wyczerpujące wskazówki i informacje na temat skutecznego wykorzystania tej biblioteki, programiści mogą zapoznać się z obszerną stroną z dokumentacją Aspose, zawierającą przewodniki i wskazówki dla programistów.

Zainstaluj adapter Aspose.Imaging HEIC przy użyciu menedżera pakietów Nuget.

Biblioteka open source Openize.HEIC dla platformy .NET

Biblioteka open source Openize.Heic dla platformy .NET

The open-source library Opeize.HEIC is crafted entirely in C# from scratch, tailored for the .NET platform. You can employ the library on any platform with .NET availability. It supports static images encoded with I-slices and various chroma sub-sampling ratios: 4:2:0, 4:2:2, and 4:4:4. Dodatkowo obsługuje animacje zakodowane w HEIC. Ponadto biblioteka umożliwia przetwarzanie wielu obrazów w pliku z kanałem alfa i oferuje korekcję kolorów za pomocą osadzonych profili kolorów.

Zainstaluj go teraz bezpłatnie za pośrednictwem [menedżera pakietów NuGet] (https://www.nuget.org/packages/Openize.Heic).

Konwertuj HEIC na JPEG za pomocą C#

Dzięki adapterowi Aspose.Imaging HEIC można połączyć bibliotekę Aspose.Imaging z Openize.HEIC i zmaksymalizować potencjał obu bibliotek w celu płynnego dekodowania obrazów HEIC, konwertując je do popularnych formatów, takich jak JPG i PNG. Odblokuj świat możliwości dzięki temu adapterowi, umożliwiając łatwe przesyłanie zdjęć z iPhone’a na komputer w celu wygodnej edycji i udostępniania.

Sprawdź ten fragment kodu C# pokazujący, jak przekonwertować HEIC na JPEG, wykonując następujące kroki: załaduj obraz HEIC z pliku, zdekoduj go do postaci mapy bitowej, a następnie zapisz jako plik JPEG.

Wniosek

Adapter HEIC dla biblioteki Aspose.Imaging usprawnia proces tworzenia własnej aplikacji do edycji obrazów lub usługi internetowej w celu konwersji HEIC do JPG lub innych formatów obrazów.

Zachęcamy do pobrania kodu źródłowego biblioteki Openize.HEIC i korzystania z niego zgodnie z warunkami licencji. Co więcej, możesz przyczynić się do jego rozwoju i zostać współtwórcą Openize.HEIC-for-.NET na platformie GitHub.