gif do pdf C#

PDF stał się obecnie jednym z dominujących formatów dokumentów. Obsługa wielu platform sprawiła, że PDF stał się formatem uniwersalnym. Dlatego różne dokumenty lub obrazy są konwertowane do formatu PDF przed udostępnieniem lub wymianą. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować GIF na PDF w języku C#. W artykule omówiono również, jak dostosować konwersję GIF do PDF w różnych przypadkach.

C# GIF to PDF Converter - Darmowe pobieranie

Aspose.Imaging for .NET to bogaty w funkcje interfejs API do przetwarzania obrazów, który umożliwia przetwarzanie i konwertowanie szerokiej gamy formatów obrazów. W szczególności interfejs API zapewnia wysoką wierność konwersji obrazów GIF do formatu PDF. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

Konwertuj GIF na PDF w C#

Poniżej przedstawiono kroki konwersji obrazu GIF na format PDF w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować GIF na PDF przy użyciu języka C#.

// Załaduj obraz GIF
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Ustaw opcje PDF
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Zapisz GIF jako plik PDF
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);
GIF do PDF

Zapisz ramkę GIF jako PDF w C#

Możesz także przekonwertować określone ramki z GIF na PDF. Poniżej przedstawiono kroki, aby wykonać tę operację.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zapisać określone klatki GIF jako PDF w języku C#.

// Załaduj obraz GIF
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Ustaw opcje PDF
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Konwertuj pierwszą klatkę GIF na PDF
options.MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(1, 1));

// Zapisz GIF jako plik PDF
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);

C# Zapisz obraz GIF jako PDF - Ustaw rozmiar strony

Aspose.Imaging for .NET pozwala również ustawić wymiary strony w przekonwertowanym pliku PDF. Poniżej przedstawiono kroki, aby wykonać tę operację.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak ustawić rozmiar strony w konwersji GIF na PDF.

// Załaduj obraz GIF
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Ustaw opcje PDF
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Ustaw rozmiar strony
options.PageSize = new SizeF(50, 100);

// Zapisz GIF jako plik PDF
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);

Eksportuj GIF do PDF w C# - Ustaw informacje o dokumencie

Format PDF obsługuje ustawianie dodatkowych informacji o dokumencie, takich jak autor, słowa kluczowe, temat i tytuł. Używając Aspose.Imaging for .NET, możesz ustawić te właściwości w konwersji GIF na PDF. Poniżej przedstawiono kroki, aby ustawić informacje o dokumencie dla przekonwertowanego pliku PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak ustawić informacje o dokumencie w konwersji GIF na PDF przy użyciu języka C#.

// Załaduj obraz GIF
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Ustaw opcje PDF
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Utwórz obiekt PdfDocumentInfo i dodaj informacje
PdfDocumentInfo docInfo = new PdfDocumentInfo();
docInfo.Author = "Aspose";
docInfo.Keywords = "GIF to PDF";
docInfo.Subject = "GIF to PDF Convesion";
docInfo.Title = "Converting GIF Image to PDF File";

// Ustaw informacje o dokumencie
options.PdfDocumentInfo = docInfo;

// Zapisz GIF jako plik PDF
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);

C# API do konwersji GIF na PDF — Uzyskaj bezpłatną licencję

Jeśli chcesz przekonwertować obrazy GIF na format PDF bez ograniczeń ewaluacyjnych, możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować obrazy GIF do formatu PDF w języku C#. Ponadto widziałeś, jak konwertować określone klatki obrazu GIF i ustawiać rozmiar strony lub informacje o dokumencie przekonwertowanych plików PDF. Więcej informacji na temat interfejsu API przetwarzania obrazów C# można znaleźć w dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też

Informacja: Aspose niedawno opracował BEZPŁATNY Konwerter tekstu na GIF.