Konwertuj animowany GIF za pomocą C#

Animowany GIF (Graphics Interchange Format) zawiera kilka klatek obrazu w określonej kolejności w jednym pliku. Te klatki są wyświetlane w sekwencji, aby utworzyć animację. Mogą istnieć różne przypadki użycia, gdy trzeba przekonwertować animowane pliki GIF na inne formaty obrazów wielostronicowych lub rastrowych. Formaty wielostronicowe obejmują TIFF i PDF, podczas gdy obrazy rastrowe mogą być PNG, JPG, BMP itp. W tym artykule pokażę, jak konwertować animowane obrazy GIF na TIFF, PDF, PNG. Obrazy JPG i BMP programowo przy użyciu języka C#. Przykłady kodu podane w tym artykule można łatwo przenieść również do VB.NET.

Interfejs API konwertera GIF w języku C#

Aspose.Imaging for .NET to bogaty w funkcje interfejs API, który obsługuje manipulowanie szeroką gamą formatów obrazów wektorowych lub rastrowych, w tym animowanych plików GIF. Umożliwia konwersję animowanych plików GIF do innych formatów wielostronicowych, a także obrazów rastrowych w aplikacji .NET. Interfejs API można zainstalować za pomocą Menedżer pakietów NuGet lub ręcznie pobrać plik DLL i odwoływać się do niego.

Konwertuj animowany GIF na TIFF za pomocą C#

TIFF to wielostronicowy format obrazu, który przechowuje wiele obrazów w jednym pliku. Ponieważ animowany GIF zawiera również sekwencję klatek, możesz wyeksportować wszystkie lub wybrane klatki do formatu TIFF. W tej konwersji każda klatka w formacie GIF zostanie przekonwertowana na stronę w obrazie TIFF. Poniżej przedstawiono kroki konwersji animowanego formatu GIF do formatu TIFF przy użyciu Aspose.Imaging for .NET.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować GIF na TIFF przy użyciu języka C#.

// Załaduj plik GIF
using (var image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{      
	// Konwertuj tylko wybrane klatki
	image.Save("Selected-Frames.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(1, 3)), FullFrame = true });
	// Konwertuj wszystkie ramki
	image.Save("GIF-to-TIFF.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { FullFrame = true });
}

Konwertuj animowany GIF na PDF za pomocą C#

Podczas konwersji animowanego formatu GIF na format PDF każda klatka pliku GIF jest konwertowana na oddzielną stronę w pliku PDF. Podobnie jak GIF do TIFF, możesz określić zakres ramek, które chcesz uzyskać w przekonwertowanym pliku PDF. Poniżej przedstawiono kroki konwersji animowanego pliku GIF na format PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować animowany plik GIF na format PDF przy użyciu języka C#.

// Załaduj plik GIF
using (Image image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{
	// Konwertuj wszystkie ramki
	image.Save("GIF-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { FullFrame = true });
  // Konwertuj wybrane ramki
	image.Save("Selected-Frames-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(2, 5)), FullFrame = true });
}

Konwertuj ramkę GIF na PNG, JPG lub BMP za pomocą C#

Ponieważ animowany GIF zawiera sekwencję klatek, możesz wyodrębnić żądaną klatkę i przekonwertować ją na obrazy rastrowe, takie jak PNG, JPG, BMP itp.

Konwertuj ramkę GIF na PNG za pomocą C#

Poniżej przedstawiono kroki konwersji ramki GIF na obraz PNG.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować ramkę animowanego pliku GIF na format PNG przy użyciu języka C#.

// Załaduj obraz GIF
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // Konwertuj klatkę 1 GIF na PNG
	image.Save("converted-to-png.png", new PngOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(1), FullFrame = true });
}

Konwertuj ramkę GIF na JPG za pomocą C#

Aspose.Imaging udostępnia klasę JpegOptions, aby ustawić opcje podczas konwersji ramki GIF na obraz JPG. Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować ramkę w formacie GIF na JPG przy użyciu języka C#.

// Załaduj obraz GIF
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // Konwertuj klatkę 1 GIF na JPG
	image.Save("converted-to-jpg.jpg", new JpegOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

Konwertuj ramkę GIF na BMP za pomocą C#

W przypadku konwersji formatu GIF na format BMP interfejs API udostępnia klasę BmpOptions. Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować ramkę GIF na format BMP przy użyciu języka C#.

// Załaduj obraz GIF
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{
  // Konwertuj klatkę 1 GIF na BMP
	image.Save("converted-to-bmp.bmp", new BmpOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak konwertować animowany GIF do formatów wielostronicowych, takich jak TIFF i PDF, używając języka C#. Ponadto widzieliśmy, jak wyodrębnić określoną klatkę z animowanego GIF-a i przekonwertować ją na obrazy PNG, JPG lub BMP. Możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Imaging for .NET, korzystając z dokumentacji.

Zobacz też

Informacje: Możesz wypróbować BEZPŁATNY Konwerter tekstu na GIF, który niedawno został opracowany przez Aspose.