Konwertuj obrazy PNG na JPG w C#

Często może być konieczna konwersja obrazów z jednego formatu na inny w zależności od różnych scenariuszy. PNG do JPG to jedna z powszechnie stosowanych konwersji obrazu, która jest powszechnie stosowana do zmniejszania rozmiaru obrazu. Aby zautomatyzować tę konwersję z poziomu aplikacji .NET, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować obraz PNG na JPG w języku C#.

C# API do konwersji PNG na JPG — do pobrania za darmo

Aby przekonwertować obrazy PNG do formatu JPG, użyjemy Aspose.Imaging for .NET. Jest to potężny interfejs API do przetwarzania obrazu, który obsługuje manipulowanie szeroką gamą formatów obrazów. Co więcej, jego łatwy w użyciu konwerter obrazów umożliwia konwersję obrazów z jednego formatu na inny bez pogorszenia ich jakości. Możesz pobrać bibliotekę DLL API lub zainstalować ją bezpośrednio z NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

Kroki, aby przekonwertować PNG na JPG w C#

Poniżej przedstawiono kroki konwersji obrazu PNG do formatu JPG.

 • Załaduj obraz PNG z pliku.
 • Zapisz PNG jako obraz JPG w wybranej lokalizacji.

Otóż to.

Przyjrzyjmy się teraz, jak przekonwertować obraz PNG do formatu JPG w języku C#.

Zapisz PNG jako JPG w C#

Aspose.Imaging for .NET nie wymaga żadnych skomplikowanych operacji konwersji PNG do JPG. Po prostu musisz załadować obraz PNG i zapisać go w formacie JPG. Zobaczmy więc, jak przekonwertować obraz PNG na JPG w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zapisać obraz PNG jako JPG w języku C#.

// Załaduj obraz PNG
using (Image image = Image.Load("aspose.png"))
{       
  // Zapisz obraz jako JPG
  image.Save("PNG-to-JPG.jpg", new JpegOptions());
}

Konwerter PNG na JPG C# — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby konwertować obrazy PNG do formatu JPG bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować obrazy PNG na JPG w języku C#. Możesz po prostu zainstalować wspomniany interfejs API i zintegrować dostarczoną próbkę kodu, aby zautomatyzować konwersję PNG do JPG z poziomu aplikacji .NET. Ponadto możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API przetwarzania obrazu platformy .NET, korzystając z dokumentacji. Możesz także zamieścić swoje pytania na naszym forum.

Zobacz też