Konwerter obrazu na tekst online

Szukasz sposobu na jak najszybszą konwersję obrazów na tekst? Odczytywanie i wyodrębnianie informacji tekstowych z obrazów może być czasochłonnym procesem. Ręczne wpisanie danych z obrazu może zająć kilka dni. Ale dzięki postępowi technologicznemu możemy łatwo wyodrębnić tekst z obrazów w mgnieniu oka. W tym artykule dowiemy się, jak wykonać bezpłatne rozpoznawanie OCR i wyodrębnić tekst z obrazu za pomocą internetowego konwertera obrazu na tekst.

Konwerter obrazu na tekst online

Wyodrębnij tekst z obrazów za pomocą naszego bezpłatnego internetowego konwertera obrazów na tekst.

Ten darmowy konwerter online to narzędzie internetowe, które wyodrębnia tekst z obrazów. Umożliwia konwersję obrazów zeskanowanych dokumentów, plików PDF i innych formatów obrazów do edytowalnych plików tekstowych. Nasz konwerter obsługuje ponad 30 języków i może konwertować obrazy na pliki DOC, DOCX, MarkDown, PDF i Text. Dodatkowo możesz wprowadzać obrazy za pomocą wbudowanej kamery lub z adresu URL na żywo, aby wykonać OCR i wyodrębnić tekst.

Kroki, aby przekonwertować obraz na tekst online

  1. Prześlij obraz za pomocą przycisku Przeglądaj plik lub po prostu przeciągnij i upuść plik obrazu.
  2. Naciśnij przycisk Rozpoznaj, aby rozpocząć proces rozpoznawania.
  3. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony wynik rozpoznawania.
  4. Naciśnij przycisk Pobierz, aby pobrać wyodrębniony tekst lub po prostu skopiuj go do schowka.

Konwerter obrazu na tekst online — przewodnik dla programistów

Możesz łatwo zintegrować narzędzie do konwersji obrazu na tekst ze swoją aplikacją i opracować własny konwerter OCR. Wskazówki dotyczące konwertowania obrazów na tekst przy użyciu C#, Java, C++ lub naszych Cloud API znajdują się w poniższych sekcjach.

Konwersja obrazu na tekst w C#

Wykonaj poniższe czynności i przykładowy kod, aby wyodrębnić tekst z obrazu w języku C#.

  1. Zainstaluj Aspose.OCR for .NET w swojej aplikacji.
  2. Skopiuj poniższy kod, aby przekonwertować plik obrazu na tekst:
// Initialize AsposeOCR recognition engine
Aspose.OCR.AsposeOcr recognitionEngine = new Aspose.OCR.AsposeOcr();

// Load and recognize an image
string result = recognitionEngine.RecognizeImage("source.png");

// Show results
Console.WriteLine(result);

Przeczytaj OCR Image to Text and Spelling Correction in C#, aby uzyskać więcej informacji.

Konwersja obrazu Java na tekst

Wykonaj poniższe czynności i przykładowy kod, aby wyodrębnić tekst z obrazu w Javie.

  1. Zainstaluj Aspose.OCR dla Javy w swojej aplikacji.
  2. Skopiuj poniższy kod, aby przekonwertować plik obrazu na tekst:
// Initialize AsposeOCR recognition engine
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// Load and recognize an image
String result = RecognizePage("source.png");

// Show results
System.out.println("Recognition result:\n" + result + "\n\n");

Przeczytaj więcej o konwertowaniu obrazu na tekst w Javie.

Konwersja obrazu na tekst w C++

Podobnie użyj przykładowego kodu podanego poniżej i wykonaj kroki konwersji obrazu na tekst przy użyciu języka C++.

  1. Zainstaluj Aspose.OCR for C++ w swojej aplikacji.
  2. Skopiuj poniższy kod, aby przekonwertować plik obrazu na tekst:
std::string image_path = "sample.png";

// Prepare buffer for result (in symbols, len_byte = len * sizeof(wchar_t))
const size_t len = 4096;
wchar_t buffer[len] = { 0 };

// Perform OCR
size_t size = aspose::ocr::page(image_path.c_str(), buffer, len);

//Print result
std::wcout << buffer << L"\n";

Przeczytaj artykuł Konwertuj obraz na tekst przy użyciu biblioteki C++ OCR, aby uzyskać więcej informacji.

Konwerter obrazu w chmurze na tekst

Możesz także użyć naszych interfejsów API w chmurze do wykonywania OCR i konwertowania plików graficznych na pliki tekstowe. Odwiedź stronę Aspose.OCR Low Code APIs, aby uzyskać więcej informacji.

Obraz OCR na tekst — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę Aspose.OCR do oceny funkcji konwersji obrazu na tekst bez żadnych ograniczeń.

Wniosek

Konwerter obrazu na tekst online to pomocne narzędzie do szybkiego i dokładnego wyodrębniania tekstu z obrazów. Oszczędza czas i energię, skanując dokumenty do edytowalnego tekstu w ciągu zaledwie kilku sekund. Nie ma więc potrzeby ręcznego wpisywania tekstu słowo po słowie. Jeśli szukasz wydajnego sposobu na digitalizację dokumentów papierowych, skorzystanie z konwertera obrazu na tekst jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem! W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy.

Zobacz też