Rozpoznaj tekst na obrazie OCR

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) to proces wydobywania tekstu z obrazów. Możesz mieć obrazy online i offline, z których może być konieczne wyodrębnienie informacji tekstowych. Możesz wykonać OCR na obrazach offline, ale być może myślisz, że aby wykonać OCR na obrazach online, musisz je pobrać. Cóż, nie jest to wymagane. W tym artykule dowiesz się, jak wykonać OCR na obrazach przy użyciu ich adresu URL w C++.

C++ API do wykonywania OCR na obrazach z adresu URL

Aspose.OCR for C++ to interfejs API do optycznego rozpoznawania znaków, który może niezawodnie wykonywać operacje OCR na obrazach i zeskanowanych dokumentach. Interfejs API umożliwia również wykonywanie rozpoznawania OCR na obrazach z adresów URL. Możesz zainstalować API poprzez NuGet lub pobrać bezpośrednio z sekcji Downloads.

PM> Install-Package Aspose.OCR.Cpp

Rozpoznaj tekst, wykonując OCR na obrazie z adresu URL przy użyciu C++

Poniżej przedstawiono kroki wykonywania rozpoznawania OCR na obrazach z adresów URL.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wykonać rozpoznawanie OCR na obrazie z adresu URL przy użyciu języka C++.

#include <fcntl.h>
#ifdef _WIN32
#include <corecrt_io.h>
#endif

int main()
{
#ifdef _WIN32
	_setmode(_fileno(stdout), _O_U16TEXT);
#else
	setlocale(LC_CTYPE, "");
#endif

	// Adres URL pliku źródłowego
	const char* uri = "https://www.castlegateit.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/justified_text.png";

	// Przygotuj bufor dla wyniku (w symbolach, len_byte = len * sizeof(wchar_t))
	const size_t len = 4096;
	wchar_t buffer[len] = { 0 };

	// Ustaw ustawienia rozpoznawania
	RecognitionSettings settings;
	settings.format = export_format::text;

	// Wykonaj operację OCR na obrazie.
	size_t res = asposeocr_page_from_uri(uri, buffer, len, settings);

	std::wcout << buffer << L"\n";
}

Rozpoznaj tekst z wybranych obszarów obrazu, definiując obszary rozpoznawania za pomocą C++

Jeśli nie chcesz wykonywać rozpoznawania OCR na całym obrazie i chcesz uzyskać wynik z określonych obszarów obrazu, możesz w tym celu zdefiniować obszary rozpoznawania. Poniżej przedstawiono kroki, aby ustawić obszary rozpoznawania dla operacji OCR.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak używać obszarów rozpoznawania do rozpoznawania tekstu z określonych obszarów obrazu przy użyciu języka C++.

#include <fcntl.h>
#ifdef _WIN32
#include <corecrt_io.h>
#endif

int main()
{
#ifdef _WIN32
	_setmode(_fileno(stdout), _O_U16TEXT);
#else
	setlocale(LC_CTYPE, "");
#endif

	// Adres URL pliku źródłowego
	const char* uri = "https://www.castlegateit.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/justified_text.png";

	// Zdefiniuj obszary rozpoznawania
	rect rectangles[2] = { {90, 180, 770, 333} , { 923, 613, 780, 96 } };

	// Przygotuj bufor dla wyniku (w symbolach, len_byte = len * sizeof(wchar_t))
	const size_t len = 4096;
	wchar_t buffer[len] = { 0 };

	// Ustaw ustawienia rozpoznawania
	RecognitionSettings settings;
	settings.format = export_format::text;

	// Ustaw obszary rozpoznawania
	settings.rectangles = rectangles;

	// Określ rozmiar tablicy obszarów rozpoznawania
	settings.rectangles_size = 2;

	// Wykonaj operację OCR na obrazie.
	size_t res = asposeocr_page_from_uri(uri, buffer, len, settings);

	std::wcout << buffer << L"\n";
}

Uzyskaj bezpłatną licencję

Aby wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych, możesz poprosić o darmową licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak wykonywać OCR na obrazach z dowolnego adresu URL za pomocą C++. Ponadto widziałeś, jak definiować obszary rozpoznawania, aby wykonać rozpoznawanie OCR tylko na wybranych obszarach obrazu. Aspose.OCR for C++ to solidny interfejs API, który zapewnia wiele dodatkowych funkcji do wykonywania OCR na obrazach. Możesz szczegółowo zapoznać się z interfejsem API, odwiedzając oficjalną dokumentację. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy technicznej.

Zobacz też