Utwórz arkusz OMR w formacie PDF

Ten post na blogu omawia bezpłatne narzędzie online, które tworzy arkusze OMR w formacie PDF. Optical Mark Recognition (OMR) to technologia, która wykrywa i interpretuje znaki wykonane na kartce papieru. Jest szeroko stosowany w różnych branżach i aplikacjach, takich jak edukacja, ankiety i systemy głosowania.

Utwórz arkusz OMR w formacie PDF

Skorzystaj z naszego bezpłatnego Arkusza OMR w Generatorze PDF w przeglądarce, aby utworzyć arkusz egzaminacyjny OMR spełniający Twoje wymagania. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania ani subskrypcji usług.

Kroki, aby utworzyć niestandardowy arkusz OMR w formacie PDF

 1. Wybierz rozmiar papieru.
 2. Określ całkowitą liczbę pytań do arkusza OMR
 3. Wybierz liczbę odpowiedzi na każde pytanie, klucze odpowiedzi i kolor bąbelków.
 4. Kliknij przycisk Utwórz arkusz OMR, aby wygenerować.
 5. Pobierz za pomocą przycisku Pobierz wyniki.

Arkusz OMR PDF — przewodnik dla programistów

To narzędzie online zostało zbudowane przy użyciu biblioteki Aspose.OMR. Możesz opracować własne aplikacje OMR, aby programowo tworzyć i przetwarzać arkusze OMR. W poniższych sekcjach znajdziesz kroki i przykłady kodu do tworzenia arkuszy OMR.

Utwórz arkusz OMR w formacie PDF za pomocą C#

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć arkusz OMR w formacie PDF przy użyciu Aspose.OMR for .NET.

 1. Zainstaluj Aspose.OMR for .NET w swojej aplikacji.
 2. Użyj przykładowego kodu podanego poniżej, aby utworzyć arkusz OMR w formacie PDF.
// Ten przykład kodu pokazuje, jak wygenerować arkusz OMR w formacie PDF.
using Aspose.OMR.Api;
using Aspose.OMR.Generation;
using Aspose.OMR.Generation.Config;
using Aspose.OMR.Generation.Config.Elements;
using Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.Parents;

// Utwórz szablon
TemplateConfig templateConfig = new TemplateConfig()
{
  Children = new List<BaseConfig>() {
    new PageConfig() {
      Children = new List<BaseConfig>() {
        new TextConfig() {
          Name = "OMR Sheet in PDF",
          FontSize = 16,
          FontStyle = FontStyle.Bold
        },
        new EmptyLineConfig(),
        new AnswerSheetConfig() {
          Name = "Sample",
          ElementsCount = 100,
          ColumnsCount = 5,
          AnswersCount = 4,
          BubbleSize = BubbleSize.Large,
          VerticalMargin = 10,
          AnswersValues = new string[] { "1", "2", "3", "4" }
        }
      }
    }
  }
};

// Zainicjuj silnik OMR
OmrEngine engine = new OmrEngine();

GlobalPageSettings pageSettings = new GlobalPageSettings();

// Wygeneruj szablon
GenerationResult res = engine.GenerateTemplate(templateConfig, pageSettings);

// Zapisz na dysku lokalnym
res.SaveAsPdf("C:\\Files\\", "SimpleSurvey");

Wygeneruj arkusz OMR w Javie

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć arkusz OMR w Javie przy użyciu Aspose.OMR for Java.

 1. Zainstaluj Aspose.OMR for Java w swojej aplikacji.
 2. Użyj przykładowego kodu podanego poniżej, aby utworzyć arkusz OMR w formacie PDF.
// Ten przykład kodu demonstruje sposób generowania arkusza OMR.
import com.aspose.omr.GenerationResult;
import com.aspose.omr.OmrEngine;

// Ścieżka do pliku tekstowego ze znacznikami szablonu
String markupPath = "C:\\Files\\SimpleSurvey.txt";

// Zainicjuj silnik OMR
OmrEngine engine = new OmrEngine();

// Wygeneruj szablon
GenerationResult res = engine.generateTemplate(markupPath);

// Zapisz na dysku lokalnym
res.save("C:\\Files\\", "SimpleSurvey");

W poprzednim przykładzie kodu zastosowano następujące znaczniki szablonu podane w pliku tekstowym.

?answer_sheet=MainQuestions
	elements_count=100
	columns_count=5

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z biblioteki Aspose.OMR. Możesz oceniać i odkrywać jego funkcje bez żadnych ograniczeń.

Utwórz arkusz OMR za pomocą Cloud API

Aspose oferuje zestaw interfejsów API opartych na chmurze, których można używać w aplikacjach napisanych w CURL, Python, PHP, Ruby itp.

Arkusz OMR PDF — zasoby edukacyjne

Możesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu arkuszy OMR, przeprowadzaniu OMR na zeskanowanych arkuszach i poznawaniu innych funkcji biblioteki, korzystając z następujących zasobów:

Często zadawane pytania

Co to jest OMR?

OMR oznacza Optical Mark Recognition lub Optical Mark Reading, technologię automatyzującą odczytywanie znaków wykonanych na specjalnie zaprojektowanych papierach, takich jak arkusze OMR.

Co to jest arkusz OMR?

Arkusz OMR, znany również jako arkusz odpowiedzi lub arkusz bąbelkowy, to specjalistyczny papier z bąbelkami używanymi do egzaminów i testów wielokrotnego wyboru. Aspose.OMR zapewnia aplikacje i interfejsy API do tworzenia i rozpoznawania arkuszy OMR.

Jak pobrać arkusz OMR w formacie PDF?

Po utworzeniu żądanej konfiguracji arkusza OMR kliknij przycisk „Pobierz”, aby zapisać go jako plik PDF.

Czy tworzenie arkuszy OMR jest bezpłatne?

Tak, tworzenie arkuszy OMR jest całkowicie darmowe! Jeśli chcesz go używać tak często, jak chcesz, możesz to zrobić.

Czy są jakieś ograniczenia w tworzeniu arkuszy OMR?

Nie, nie ma żadnych ograniczeń. Zachęcamy do eksperymentowania i wypróbowywania różnych opcji w celu stworzenia idealnego arkusza OMR.

Czy mogę poprosić o nową funkcję?

Absolutnie! Czekamy na Twoje prośby o nowe funkcje i opinie na temat Twoich doświadczeń z nami. prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy technicznej.

Jak czytać wypełnione arkusze OMR?

Aspose.OMR oferuje bezpłatną aplikację Scan Answer Sheet, która pomaga czytać i przetwarzać wypełnione arkusze odpowiedzi.

Zobacz też