EPS PS do SVG csharp

Pliki EPS lub PS zawierają grafikę wektorową i są powszechnie używane przez projektantów. Mogą zawierać obrazy o wysokiej rozdzielczości, w tym kształty lub tekst, i są często używane do drukowania billboardów lub oklejania budynków. W niektórych sytuacjach może być konieczna konwersja pliku EPS lub PS na obraz SVG. W tym artykule opisano, jak konwertować pliki EPS lub PS PostScript do formatu SVG w języku C#.

Konwerter EPS lub PS na SVG – instalacja API C#

Możesz przekonwertować plik EPS lub PS na format obrazu SVG w dwóch krokach. Po pierwsze, musisz przekonwertować dokumenty EPS na PDF za pomocą Aspose.Page for .NET. Następnie wykonywana jest konwersja PDF do SVG przy użyciu Aspose.PDF for .NET API. Pobierz pliki DLL dla interfejsu API Aspose.Page for .NET i Aspose.PDF for .NET lub zainstaluj te interfejsy API za pomocą następujących poleceń NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Page  
PM> Install-Package Aspose.PDF

Konwertuj EPS lub PS na SVG programowo za pomocą C#

Możesz konwertować pliki EPS lub PS PostScript do formatu SVG, wykonując poniższe czynności:

  1. Utwórz instancję klasy MemoryStream.
  2. Załaduj wejściowy plik EPS z klasą PsDocument.
  3. Konwertuj plik EPS do formatu PDF za pomocą klasy PdfSaveOptions.
  4. Załaduj pośredni plik PDF i zainicjuj instancję klasy SvgSaveOptions.
  5. Zapisz wyjściowy plik SVG.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować plik EPS lub PS na obraz SVG za pomocą C#:

// Zainicjuj obiekt klasy MemoryStream
Stream stream = new MemoryStream();

// Zainicjuj strumień wejściowy PostScript
System.IO.FileStream psStream = new System.IO.FileStream("input.eps", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read);
Aspose.Page.EPS.PsDocument document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);

// Jeśli chcesz przekonwertować plik Postscript pomimo drobnych błędów ustaw tę flagę
bool suppressErrors = true;

// Zainicjuj obiekt opcji z niezbędnymi parametrami.
Aspose.Page.EPS.Device.PdfSaveOptions options = new Aspose.Page.EPS.Device.PdfSaveOptions(suppressErrors);

// Zainicjuj obiekt klasy PdfDevice
Aspose.Page.EPS.Device.PdfDevice device = new Aspose.Page.EPS.Device.PdfDevice(stream, new System.Drawing.Size(595, 842));

// Konwertuj plik EPS do formatu PDF
document.Save(device, options);

// Załaduj pośredni dokument PDF
Aspose.Pdf.Document pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(stream);

// Utwórz instancję obiektu klasy SvgSaveOptions
Aspose.Pdf.SvgSaveOptions saveOptions = new Aspose.Pdf.SvgSaveOptions();

// Zapisz plik wyjściowy jako obraz SVG
pdfDocument.Save("output.svg", saveOptions);

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz otrzymać licencję tymczasową, aby przetestować wszystkie funkcje API bez żadnych ograniczeń ewaluacyjnych.

Wersja demonstracyjna online

Wypróbuj aplikację internetową EPS to SVG Converter, aby sprawdzić możliwości konwersji plików.

Wniosek

W tym artykule zbadałeś, jak programowo przekonwertować plik EPS lub PS PostScript na format obrazu SVG w języku C#. Ponadto możesz sprawdzić inne funkcje API, przeglądając sekcję dokumentacja. Zachęcamy do kontaktu z nami na forum w celu omówienia wszelkich wątpliwości.

Zobacz też

Konwertuj XPS lub OXPS na Word DOCX/DOC w C#