Scal Połącz XPS C#

Pliki XPS są oparte na specyfikacjach papieru XML, które reprezentują układy stron. Zawierają informacje o wyglądzie i układach druku. Czasami możesz chcieć scalić wiele plików XPS w celu dalszego przetwarzania danych. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule wyjaśniono, jak programowo scalić pliki XPS w języku C#.

Połącz lub scal pliki XPS – instalacja C# API

Aspose.Page for .NET API to interfejs API formatu pliku o wysokim kodzie, w którym wystarczy wykonać tylko kilka wywołań interfejsu API. Możesz uzyskać dostęp do interfejsu API, pobierając jego pliki DLL z sekcji Downloads lub za pomocą następującego polecenia instalacji NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Page

Scal pliki XPS do formatu XPS Programowo w C#

Możesz scalić różne pliki XPS w jeden dokument XPS, wykonując następujące czynności:

 1. Załaduj wejściowy plik XPS.
 2. Określ inne pliki XPS, które chcesz połączyć.
 3. Dołącz pliki razem do jednego pliku XPS.

Poniższy fragment kodu łączy kilka plików XPS w jeden dokument XPS w języku C#:

// Zainicjuj strumień wyjściowy XPS
using (System.IO.Stream outStream = System.IO.File.Open("mergedXPSfiles.xps", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write))
{
  // Załaduj dokument XPS
  XpsDocument document = new XpsDocument("input.xps", new XpsLoadOptions());

  // Utwórz tablicę plików XPS, które zostaną połączone z pierwszym
  string[] filesToMerge = new string[] { "input2.xps", "input3.xps" };

  // Scal pliki XPS, aby uzyskać dokument XPS
  document.Merge(filesToMerge, outStream);
}

Scal pliki XPS programowo w C#

Możesz scalić kilka plików XPS w jeden, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj plik XPS, aby dołączyć do niego inne pliki.
 2. Utwórz urządzenie renderujące dla pliku wyjściowego.
 3. Utwórz tablicę plików XPS do scalenia.
 4. Połącz pliki XPS i zapisz wynik w formacie PDF.

Poniższy kod pokazuje, jak scalić pliki XPS i programowo zapisać dane wyjściowe w formacie PDF w języku C#:

// Zainicjuj strumień wyjściowy PDF
using (Stream pdfStream = File.Open("mergedXPSfiles.pdf", FileMode.Create, FileAccess.Write))
// Zainicjuj strumień wejściowy XPS
using (Stream xpsStream = File.Open("input.xps", FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
  // Załaduj pierwszy dokument XPS ze strumienia
  XpsDocument document = new XpsDocument(xpsStream, new XpsLoadOptions());

  // Utwórz urządzenie renderujące dla formatu PDF
  PdfDevice device = new PdfDevice(pdfStream);

  // Utwórz tablicę plików XPS, które zostaną połączone z pierwszym
  string[] filesToMerge = new string[] { "input2.xps", "input3.xps" };

  // Scal pliki XPS, aby uzyskać dokument PDF
  document.Merge(filesToMerge, device, new PdfSaveOptions());
}

Scal pliki XPS z opcjami zaawansowanymi w C#

Możesz określić różne właściwości, aby zaimprowizować proces scalania plików XPS. Na przykład możesz ustawić kompresję obrazu lub tekstu, szyfrowanie, uprawnienia itp. dla pliku wyjściowego, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj wejściowy plik XPS, aby scalić pliki.
 2. Zainicjuj obiekt klasy PdfSaveOptions.
 3. Utwórz urządzenie renderujące i tablicę do scalania plików.
 4. Połącz pliki XPS i zapisz wynik w formacie PDF.

Poniższy fragment kodu demonstruje sposób scalania plików XPS w języku C#:

// Zainicjuj strumień wyjściowy PDF
using (Stream pdfStream = File.Open("mergedXPSfiles.pdf", FileMode.Create, FileAccess.Write))
// Zainicjuj strumień wejściowy XPS
using (Stream xpsStream = File.Open("input.xps", FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
  // Załaduj pierwszy dokument XPS ze strumienia
  XpsDocument document = new XpsDocument(xpsStream, new XpsLoadOptions());

  // Zainicjuj obiekt opcji z niezbędnymi parametrami.
  PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions()
  {
    JpegQualityLevel = 100,
    ImageCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfImageCompression.Jpeg,
    TextCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfTextCompression.Flate
  };

  // Utwórz urządzenie renderujące dla formatu PDF
  PdfDevice device = new PdfDevice(pdfStream);

  // Utwórz tablicę plików XPS, które zostaną połączone z pierwszym
  string[] filesToMerge = new string[] { "input2.xps", "input3.xps" };

  // Scal pliki XPS, aby uzyskać dokument PDF
  document.Merge(filesToMerge, device, options);
}

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz poprosić o bezpłatną licencję tymczasową, aby ocenić interfejs API bez żadnych ograniczeń.

Wersja demonstracyjna online

Wypróbuj aplikację internetową XPS Merging, aby sprawdzić możliwości łączenia plików.

Wniosek

W tym artykule zbadałeś, jak programowo scalić pliki XPS w języku C#. Jeśli potrzebujesz omówić jakiekolwiek pytania, napisz do nas na forum.

Zobacz też

Konwertuj EPS lub PS na SVG w C#