dodawać lub usuwać załączniki pdf w java

PDF to jeden z dominujących formatów plików w świecie dokumentów cyfrowych. Wraz z innymi popularnymi funkcjami format PDF umożliwia również osadzanie plików jako załączników w pliku PDF. Te załączniki są podobne do załączników dodawanych do wiadomości e-mail. Aby zautomatyzować manipulowanie załącznikami PDF, w tym artykule przedstawiono kilka prostych sposobów dodawania i usuwania załączników w plikach PDF przy użyciu języka Java.

Java API dla załączników PDF – bezpłatne pobieranie

Aspose.PDF for Java to interfejs API do manipulowania plikami PDF, który umożliwia tworzenie, edytowanie i manipulowanie dokumentami PDF z poziomu aplikacji Java. Ponadto zapewnia łatwe w użyciu metody dodawania i usuwania załączników w plikach PDF. Możesz pobrać plik JAR interfejsu API lub zainstalować go w swoich aplikacjach opartych na Maven, korzystając z poniższych konfiguracji.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>20.10</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Wyodrębnij informacje o załączniku PDF za pomocą języka Java

Przede wszystkim sprawdźmy, jak pobrać informacje o załącznikach w pliku PDF. Informacje zawierają nazwę załącznika, opis, typ MIME i inne parametry, takie jak suma kontrolna, data modyfikacji itp. Poniżej przedstawiono kroki, aby uzyskać informacje o załączniku w pliku PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak uzyskać informacje o załączniku PDF za pomocą języka Java.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Otwórz dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Pobierz konkretny osadzony plik
FileSpecification fileSpecification = pdfDocument.getEmbeddedFiles().get_Item(1);

// Pobierz właściwości pliku
System.out.println("Name:-" + fileSpecification.getName());
System.out.println("Description:- " + fileSpecification.getDescription());
System.out.println("Mime Type:-" + fileSpecification.getMIMEType());

// Sprawdź, czy obiekt parametru zawiera parametry
if (fileSpecification.getParams() != null) {
	System.out.println("CheckSum:- " + fileSpecification.getParams().getCheckSum());
	System.out.println("Creation Date:- " + fileSpecification.getParams().getCreationDate());
	System.out.println("Modification Date:- " + fileSpecification.getParams().getModDate());
	System.out.println("Size:- " + fileSpecification.getParams().getSize());
}

Dodaj załącznik do pliku PDF w Javie

Poniżej przedstawiono kroki dodawania załącznika do dokumentu PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać załącznik do pliku PDF przy użyciu języka Java.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Otwórz dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Skonfiguruj nowy plik, który ma zostać dodany jako załącznik
FileSpecification fileSpecification = new FileSpecification("sample.txt", "Sample text file");

// Dodaj załącznik do kolekcji załączników dokumentu
pdfDocument.getEmbeddedFiles().add(fileSpecification);

// Zapisz zaktualizowany dokument
pdfDocument.save("output.pdf");

Usuń załączniki z pliku PDF w Javie

Możesz usunąć określony załącznik, używając jego nazwy, lub usunąć wszystkie załączniki jednocześnie. Poniżej przedstawiono kroki usuwania załączników z dokumentu PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak usunąć załączniki PDF za pomocą języka Java.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Otwórz dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Usuń wszystkie załączniki
pdfDocument.getEmbeddedFiles().delete();

// Zapisz zaktualizowany plik
pdfDocument.save("output.pdf");

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak pracować z załącznikami w plikach PDF przy użyciu języka Java. Przewodnik krok po kroku i przykłady kodu pokazują, jak programowo dodawać i usuwać załączniki z pliku PDF przy użyciu języka Java. Możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.PDF dla Javy, korzystając z dokumentacji.

Zobacz też