Combine JPG to PDF in Python | Merge JPG Files to PDF

Łączenie wielu obrazów JPG w dokument PDF odgrywa istotną rolę w różnych kontekstach, od tworzenia albumów fotograficznych po kompilowanie dokumentów do prezentacji i udostępniania innym. W tym przewodniku krok po kroku z przykładami kodu przeprowadzimy Cię przez cały proces, od konfiguracji środowiska po wykonanie kodu. Na końcu tego artykułu będziesz miał solidne zrozumienie jak połączyć obrazy JPG w PDF za pomocą Python.

Artykuł obejmuje następujące tematy:

 1. Biblioteka Python do łączenia JPG z PDF
 2. Łączenie wielu obrazów JPG w PDF w Pythonie
 3. Kompletny przykład kodu
 4. Łączenie JPG do PDF online
 5. Darmowe zasoby

Biblioteka Python do łączenia JPG z PDF

Aspose.PDF to wszechstronna biblioteka, która pozwala deweloperom na tworzenie, manipulowanie i konwertowanie plików PDF w ich aplikacjach. Obsługuje szeroki zakres funkcji, w tym manipulację tekstem, wstawianie obrazów i łączenie dokumentów. Do łączenia obrazów JPG w PDF użyjemy Aspose.PDF dla Python. Umożliwia to deweloperom Python wykorzystanie tych możliwości do pracy z dokumentami PDF programistycznie.

Konfiguracja środowiska

Zanim przejdziemy do kodu, upewnijmy się, że mamy odpowiednie środowisko dla naszego projektu. Do tego celu potrzebujemy:

 • Python 3.6 lub wyższy
 • pip (instalator pakietów Python)
 • Biblioteka Aspose.PDF dla Python

Instalacja Aspose.PDF dla Python

Proszę pobrać pakiet z działu pobierania lub zainstalować go z PyPI uruchamiając następujące polecenie pip w konsoli:

pip install aspose-pdf

To polecenie pobierze i zainstaluje bibliotekę Aspose.PDF oraz jej zależności.

Łączenie wielu obrazów JPG w PDF w Pythonie

Możemy łatwo połączyć wiele obrazów JPG w dokument PDF, wykonując poniższe kroki:

1. Ładowanie obrazów JPG z katalogu

Najpierw musimy załadować obrazy JPG, które chcemy połączyć w PDF. Możemy użyć wbudowanych bibliotek Python do odczytu obrazów z systemu plików.

import os

# Katalog zawierający obrazy JPG
image_directory = "path/to/your/images"

# Pobierz listę wszystkich plików JPG w katalogu
image_files = [f for f in os.listdir(image_directory) if f.endswith('.jpg')]

2. Dodaj załadowane obrazy do PDF

Następnie utworzymy nowy dokument PDF i dodamy każdy obraz JPG do osobnej strony. Aspose.PDF pozwala na dodawanie obrazów do stron PDF za pomocą metody page.paragraphs.add().

# Utwórz dokument PDF i dodaj do niego obraz
doc = Document()
page = doc.pages.add()

# Dodaj obrazy do strony
for img in image_files:
  # Utwórz obiekt obrazu
  image = Image()
  
  # Ustaw strumień pliku obrazu
  image.file = image_directory + img
  
  # Dodaj obraz do kolekcji paragrafów strony
  page.paragraphs.add(image)

Ten fragment kodu przegląda każdy plik JPG, dodaje nową stronę do dokumentu PDF i wstawia obraz na stronę.

3. Zapisz ostateczny dokument PDF

Na koniec, po dodaniu wszystkich obrazów, zapisujemy dokument PDF. Metoda document.save() zapisuje dokument do określonego pliku.

# Zapisz dokument
doc.save("merged-jpgs-to-PDF.pdf")

Łączenie JPG do PDF - Kompletny przykład kodu

Oto pełny kod łączenia obrazów JPG w PDF:

Uzyskaj darmową licencję!

Odwiedź naszą stronę Tymczasowa Licencja, aby uzyskać darmową, nieograniczoną licencję i w pełni doświadczyć możliwości Aspose.PDF dla Python bez żadnych ograniczeń!

Łączenie JPG do PDF online

Dodatkowo, możesz połączyć swoje obrazy JPG w dokument PDF online za darmo, korzystając z tej aplikacji webowej Scalanie JPG do PDF.

Łączenie JPG do PDF – Darmowe zasoby

Oprócz łączenia obrazów JPG w dokument PDF, dowiedz się, jak tworzyć, manipulować i konwertować dokumenty PDF. Poznaj różne inne funkcje Aspose.PDF dla Python, korzystając z poniższych zasobów:

Wniosek

W tym artykule zbadaliśmy, jak połączyć obrazy JPG w dokument PDF za pomocą Aspose.PDF dla Python. Biblioteka Aspose.PDF zapewnia potężne API, które pozwala na szeroką personalizację i kontrolę nad powstającym dokumentem PDF. Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku, powinieneś być w stanie skutecznie dodać wiele obrazów JPG do jednego dokumentu PDF i dostosować wynik do swoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy tworzysz albumy fotograficzne, kompilujesz dokumenty do prezentacji, czy archiwizujesz obrazy, Aspose.PDF dla Python oferuje narzędzia, których potrzebujesz, aby efektywnie wykonać to zadanie. Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać na naszym darmowym forum wsparcia.

Zobacz także