Lateks do Worda Java

TEX to szeroko stosowany format do składu artykułów, książek i innych publikacji. Plik TEX składa się z różnych znaczników służących do wstawiania tekstu, grafiki, równań matematycznych, symboli itp. Większość edytorów TEX generuje dane wyjściowe pliku TEX w postaci dokumentu PDF. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne wygenerowanie dokumentu programu Word z pliku TEX. W takich przypadkach w tym artykule opisano, jak przekonwertować plik LaTeX (.tex) do formatu Word przy użyciu języka Java.

Interfejs API konwertera Java LaTeX na Word

Do konwersji plików LaTeX do formatu Word DOCX wykorzystamy Aspose.PDF for Java. Jest to potężny interfejs API do manipulacji plikami PDF do generowania, modyfikowania lub konwertowania dokumentów PDF. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go przy użyciu następujących konfiguracji Mavena.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>21.6</version>
</dependency>

Konwertuj plik LaTeX TEX na DOCX w Javie

Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku LaTeX TEX do formatu Word DOCX przy użyciu języka Java.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak konwertować pliki LaTeX do formatu Word DOCX.

// Utwórz obiekt TeXLoadOptions
TeXLoadOptions options = new TeXLoadOptions();

// Utwórz obiekt dokumentu
Document pdfDocument = new Document("document.tex", options);

// Konwertuj TEX na DOCX 
pdfDocument.save("TeXToPDF_out.docx", SaveFormat.DocX); 

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać tymczasową licencję, aby korzystać z API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować pliki LaTeX do formatu Word za pomocą Java. Możesz łatwo osadzić kod w swoich aplikacjach Java, aby zautomatyzować konwersję TEX-a na DOCX. Aby dowiedzieć się więcej o Aspose.PDF dla Javy, odwiedź dokumentację. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też