aspose-pdf-for-cpp

Konwersja PDF na DOC jest wymagana w różnych przypadkach, aby umożliwić edytowanie tekstu w formacie PDF tylko do odczytu. W ten sposób możesz zmodyfikować zawartość przekonwertowanego pliku DOC, a następnie zapisać go jako PDF. W tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować PDF na DOC w C++.

Biblioteka C++ do konwersji plików PDF na DOC — bezpłatne pobieranie

Aspose.PDF for C++ umożliwia odczytywanie i konwertowanie dokumentów PDF do formatów plików Microsoft Word. Twórcy aplikacji C++ mogą używać tej biblioteki do pisania programów, które mogą manipulować dokumentami PDF bez konieczności instalowania jakiegokolwiek innego oprogramowania. Możesz zainstalować bibliotekę za pośrednictwem NuGet lub pobrać ją bezpośrednio z [pliki do pobrania](https://downloads.aspose.com/pdf /cpp) sekcji.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Konwertuj pliki PDF na DOC w C++

Aspose.PDF for C++ umożliwia konwersję pliku PDF do formatu DOC w kilku liniach kodu. Klasa Document umożliwia odczyt pliku PDF z dysku lub strumienia, a metoda Document->Save służy do zapisywania pliku PDF w formacie DOC. Możesz użyć wyliczenia SaveFormat, aby określić format pliku wyjściowego. Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PDF na format DOC w języku C++.

auto doc = MakeObject<Document>(u"input.pdf");
doc->Save(u"out.doc", SaveFormat:: Doc);

C++ PDF to DOC Converter — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz wypróbować Aspose.PDF for C++ bez ograniczeń ewaluacyjnych, otrzymując bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W skrócie, Aspose.PDF for C++ pozwala konwertować pliki PDF do kilku innych formatów plików bez martwienia się o podstawową architekturę dokumentów źródłowych i wyjściowych formatów plików. W tym artykule pokazaliśmy, jak przekonwertować plik PDF na format DOC w C++. Pobierz darmową kopię Aspose.PDF for C++ i zacznij błyskawicznie, postępując zgodnie ze szczegółowym przewodnikiem programisty z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań, napisz do nas na naszym forum.

Zobacz też