aspose-pdf-for-cpp

Konwersja PDF na DOCX jest wymagana w różnych przypadkach, aby tekst PDF był edytowalny tylko do odczytu. W ten sposób możesz zmodyfikować zawartość przekonwertowanego pliku DOCX, a następnie zapisać go jako PDF. W tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować PDF na DOCX w C++.

Biblioteka C++ do konwersji plików PDF na DOCX — bezpłatne pobieranie

Aspose.PDF for C++ umożliwia odczytywanie i konwertowanie dokumentów PDF do formatów plików Microsoft Word. Twórcy aplikacji C++ mogą używać tej biblioteki do pisania programów, które mogą manipulować dokumentami PDF bez konieczności instalowania jakiegokolwiek innego oprogramowania. Możesz zainstalować bibliotekę za pośrednictwem NuGet lub pobrać ją bezpośrednio z [pliki do pobrania](https://downloads.aspose.com/pdf /cpp) sekcji.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Konwertuj PDF na DOCX w C++

DOCX to nowoczesny format plików Word Documents oparty na specyfikacjach formatu plików Office Open XML. Aspose.PDF for C++ może konwertować pliki PDF na DOCX z wysoką wiernością. Klasa Document umożliwia odczyt pliku PDF z dysku lub strumienia, a metoda Document->Save służy do zapisywania plików PDF w formacie DOCX. Możesz użyć wyliczenia SaveFormat, aby określić DOCX jako format pliku wyjściowego.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PDF na format DOCX w języku C++.

auto doc = MakeObject<Document>(u"input.pdf");
doc->Save(u"out.docx", SaveFormat::DocX);

C++ PDF to DOCX Converter — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz wypróbować Aspose.PDF for C++ bez ograniczeń ewaluacyjnych, otrzymując bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule pokazaliśmy, jak przekonwertować plik PDF na DOCX w C++. Pobierz darmową kopię Aspose.PDF for C++ i zacznij błyskawicznie, postępując zgodnie z przewodnikiem programisty z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań napisz do nas na naszym forum, aby uzyskać dalszą pomoc.

Zobacz też