XML do PDF

W tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować XML na PDF za pomocą języka Java. Ta funkcja może być przydatna do dynamicznego generowania plików PDF z XML. Ponadto artykuł zawiera również pełny schemat XML, który jest używany do tworzenia dokumentu PDF.

Interfejs API konwersji Java XML na PDF

Do generowania plików PDF z XML użyjemy Aspose.PDF for Java. Interfejs API jest przeznaczony do dynamicznego tworzenia, przetwarzania i konwertowania plików PDF z poziomu aplikacji Java. Możesz pobrać plik JAR interfejsu API lub zainstalować go przy użyciu następujących konfiguracji Mavena.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>21.6</version>
</dependency>

Schemat wsparcia dla XML do PDF

Aspose.PDF dla języka Java udostępnia swój schemat XML w celu zdefiniowania struktury dokumentu PDF. Pełny schemat XML można znaleźć tutaj.

Konwertuj XML na PDF w Javie

Sprawdźmy, jak przekonwertować dany XML na PDF za pomocą Aspose.PDF dla Javy. Najczęściej będziesz mieć dokument XML zawierający dane aplikacji. W takim przypadku najpierw przekształcisz go do formatu XML zgodnego z Aspose.PDF, używając XSLT. Więc zacznijmy.

Poniżej przedstawiono przykładowe dane XML, które musimy przekonwertować na dokument PDF.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Contents>
 <Content>Hello World!</Content>
</Contents>

Aby zapewnić zgodność tych danych z plikiem Aspose.PDF XML, wykonamy transformację XSLT. W tym celu zdefiniujemy szablon w pliku arkusza stylów XSLT, jak pokazano poniżej.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="text()"/>
  <xsl:template match="/Contents">
  <html>
   <Document xmlns="Aspose.Pdf" IsAutoHyphenated="false">
    <PageInfo>
     <DefaultTextState Font = "Helvetica" FontSize="8" LineSpacing="4"/>
     <Margin Left="5cm" Right="5cm" Top="3cm" Bottom="15cm" />
    </PageInfo>
    <Page id="mainSection">
     <TextFragment>
      <TextSegment>
       <xsl:value-of select="Content"/>
      </TextSegment>
     </TextFragment>
    </Page>
   </Document>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Po utworzeniu pliku szablonu możesz przystąpić do konwersji XML na PDF, wykonując poniższe czynności.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik XML na format PDF przy użyciu języka Java.

// Utwórz nowy dokument PDF
com.aspose.pdf.Document pdfDocument = new com.aspose.pdf.Document();

// Przekształć i powiąż XML
pdfDocument.bindXml( "data.xml", "stylesheet.xslt");

// Wygeneruj PDF z XML
pdfDocument.save( "generated-pdf.pdf");

Wygenerowany plik PDF

XML do PDF w Javie

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać tymczasową licencję, aby korzystać z API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak przekonwertować XML na PDF za pomocą Java. Możesz zintegrować tę funkcję z aplikacjami Java, aby generować pliki PDF z XML. Możesz dowiedzieć się więcej o Java PDF API, korzystając z dokumentacji, a także próbek kodu źródłowego dostępnych na GitHub. Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też