utwórz broszurę z pdf w java

Obsługa wielu platform i inne ekscytujące funkcje formatu PDF sprawiły, że stał się on popularnym formatem dokumentów cyfrowych. Najczęściej dokumenty są preferowane do przechowywania lub udostępniania w formacie PDF. W niektórych przypadkach, np. podczas drukowania PDF, konieczne jest utworzenie broszury z plików PDF. Na przykład broszura zszywana grzbietowo służy do drukowania dwóch stron na jednym arkuszu. W tym artykule pokażemy, jak programowo tworzyć broszury z plików PDF w Javie.

Java API do tworzenia broszur z plików PDF — bezpłatne pobieranie

Do tworzenia broszur z plików PDF użyjemy Aspose.PDF for Java. Jest to interfejs API do manipulacji plikami PDF, którego można używać do tworzenia, modyfikowania i przetwarzania plików PDF. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go przy użyciu następujących konfiguracji Mavena.

Magazyn

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 

Zależność

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Kroki, aby utworzyć broszurę z pliku PDF

Aspose.PDF for Java nie wymaga przechodzenia przez złożony proces tworzenia broszur PDF. Wystarczy załadować źródłowy plik PDF, ustawić kilka opcji strony i wygenerować broszurę. Poniżej przedstawiono kroki, aby utworzyć broszurę z pliku PDF przy użyciu Aspose.PDF dla języka Java.

 • Załaduj plik PDF z dysku.
 • Ustaw właściwości stron, np. rozmiar strony.
 • Zrób broszurę i zapisz ją w wybranym miejscu.

W poniższej sekcji pokazano, które klasy i metody są używane do generowania broszur z plików PDF w Javie.

Utwórz broszurę z pliku PDF w Javie

Poniżej przedstawiono kroki tworzenia broszury z pliku PDF w Javie.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak utworzyć broszurę z pliku PDF w Javie

// Utwórz obiekt PdfFileEditor
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();

// Ustaw lewą i prawą stronę
int[] leftPages = new int[] { 1, 5};
int[] rightPages = new int[] { 2, 3 };

// Zrób książeczkę
pdfEditor.makeBooklet("input.pdf", "booklet.pdf", PageSize.getA5(), leftPages, rightPages);

Wprowadź plik PDF

wprowadź pdf dla broszury

Broszura wyjściowa

utwórz broszurę z pdf w java

Java API do tworzenia broszur w formacie PDF — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz tworzyć broszury z plików PDF bez ograniczeń ewaluacyjnych, uzyskując bezpłatną tymczasową licencję.

Java PDF API — Czytaj więcej

Możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.PDF dla Javy, korzystając z dokumentacji. Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać za pośrednictwem naszego forum.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak tworzyć broszury z plików PDF w Javie. Widziałeś również, jak dynamicznie ustawić rozmiar strony oraz strony po lewej i prawej stronie broszury.

Zobacz też