Scal JPG do PDF w C# | Scal JPG jako PDF

Scalanie wielu obrazów JPG do jednego pliku PDF jest często wymagane w różnych aplikacjach, w tym w systemach zarządzania dokumentami, generowaniu raportów i archiwizacji cyfrowej. W tym wpisie na blogu przeprowadzimy Cię przez proces scalania obrazów JPG do PDF za pomocą C#.

Ten artykuł obejmuje następujące tematy:

 1. Biblioteka C# do scalania JPG do PDF
 2. Scalanie wielu obrazów JPG do PDF w C#
 3. Łączenie wielu obrazów JPG do PDF
 4. Scal JPG do PDF online
 5. Darmowe zasoby

Biblioteka C# do scalania JPG do PDF

Do scalania obrazów JPG do PDF w C# użyjemy Aspose.PDF dla .NET. Jest to potężna biblioteka do manipulacji PDF, która umożliwia programistom tworzenie, edytowanie i zarządzanie dokumentami PDF programowo w aplikacjach .NET.

Proszę pobrać DLL API lub zainstalować go za pomocą NuGet za pomocą następującego polecenia:

PM> Install-Package Aspose.PDF

Scalanie wielu obrazów JPG do PDF w C#

Możemy łatwo scalać wiele obrazów JPG do dokumentu PDF, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Odczytaj wszystkie pliki JPG z katalogu.
 2. Scal obrazy JPG do strumienia za pomocą metody PdfConverter.MergeImages().
 3. Utwórz instancję klasy Document.
 4. Dodaj nową pustą stronę do kolekcji Pages dokumentu.
 5. Utwórz instancję klasy Image.
 6. Ustaw właściwość Image.ImageStream.
 7. Dodaj obraz do strony.
 8. Na koniec zapisz dokument za pomocą metody Save().

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak scalać obrazy JPG do dokumentu PDF w C#.

Scalanie wielu obrazów JPG do PDF w C#

Scalanie wielu obrazów JPG do PDF w C#

Łączenie wielu obrazów JPG do PDF

Podobnie możemy łączyć wiele obrazów JPG do dokumentu PDF, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Utwórz instancję klasy Document.
 2. Uzyskaj listę wszystkich plików JPG w katalogu za pomocą metody Directory.GetFiles(string).
 3. Dla każdego pliku obrazu na liście wykonaj następujące czynności:
  • Dodaj nową Page do dokumentu PDF.
  • Załaduj plik obrazu do obiektu FileStream.
  • Dodaj nowy obraz do strony za pomocą metody Page.Paragraphs.Add(Image).
  • Ustaw strumień obrazu za pomocą właściwości Image.ImageStream.
 4. Na koniec zapisz dokument PDF za pomocą metody Document.Save(String).

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak łączyć wiele obrazów JPG do dokumentu PDF w C#.

Uzyskaj darmową licencję!

Odwiedź naszą stronę Licencja tymczasowa, aby uzyskać bezpłatną, nieograniczoną licencję i odblokować pełny potencjał Aspose.PDF dla .NET bez żadnych ograniczeń!

Scal JPG do PDF online

Ponadto możesz również scalać swoje obrazy JPG do dokumentu PDF online za darmo za pomocą tego narzędzia do scalania JPG do PDF.

Scal JPG jako PDF – Darmowe zasoby

Oprócz scalania obrazów JPG do dokumentu PDF, dowiedz się, jak tworzyć, edytować i konwertować dokumenty PDF, a także poznaj różne inne funkcje biblioteki, korzystając z poniższych zasobów:

Wnioski

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak scalać obrazy JPG do PDF w C#. Widzieliśmy również, jak programowo łączyć obrazy JPG w dokumencie PDF. Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym wpisie na blogu, możesz łatwo tworzyć dokument PDF z wielu obrazów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, daj nam znać na naszym darmowym forum wsparcia.

Zobacz również