PDF do PNG C#

PDF jest uważany za odpowiedni format dokumentu do drukowania i udostępniania. Może się jednak zdarzyć, że będziesz musiał przekonwertować strony w pliku PDF na obrazy PNG. Na przykład, gdy chcesz osadzić strony PDF na stronie internetowej lub wygenerować okładkę pliku PDF itp. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować konwersję PDF do PNG C# z poziomu aplikacji .NET.

C# PDF to PNG Converter API — bezpłatne pobieranie

Aspose.PDF for .NET to potężny interfejs API do zarządzania plikami PDF, który umożliwia manipulowanie dokumentami PDF z poziomu aplikacji .NET. Interfejs API umożliwia bezproblemowe tworzenie, edytowanie i konwertowanie dokumentów PDF. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Pdf

Informacja: Inne interfejsy API firmy Aspose, zwłaszcza Aspose.Slides for .NET, mogą również umożliwiać [konwertowanie PDF na PNG](https://products .aspose.com/slides/net/conversion/pdf-to-png/) lub JPG lub inne formaty obrazów w języku C#.

Konwersja PDF do PNG C#

Poniżej przedstawiono kroki konwersji stron w dokumencie PDF na obrazy PNG przy użyciu Aspose.PDF for .NET.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak konwertować strony w formacie PDF na PNG przy użyciu języka C#.

// Otwórz dokument PDF
Document pdfDocument = new Document("Document.pdf");

// Przejrzyj każdą stronę w pętli
foreach (var page in pdfDocument.Pages)
{
  // Utwórz strumień plików dla obrazu wyjściowego
  using (FileStream imageStream = new FileStream(string.Format("page_{0}.png", page.Number), FileMode.Create))
  {
    // Utwórz obiekt rozdzielczości
    Resolution resolution = new Resolution(300);
    
    // Utwórz urządzenie Png z określonymi atrybutami
    // Szerokość, wysokość, rozdzielczość
    PngDevice PngDevice = new PngDevice(500, 700, resolution);

    // Konwertuj określoną stronę i zapisz obraz do strumienia
    PngDevice.Process(page, imageStream);

    // Zamknij strumień
    imageStream.Close();
  }
}

Konwertuj pojedynczą stronę PDF na PNG

Możesz także przekonwertować tylko jedną stronę pliku PDF na format PNG. W takim przypadku możesz uzyskać dostęp do żądanej strony z kolekcji Document.Pages. Poniżej przedstawiono kroki, aby przekonwertować tylko jedną stronę pliku PDF na format PNG.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować pojedynczą stronę w formacie PDF na format PNG.

// Otwórz dokument PDF
Document pdfDocument = new Document("Document.pdf");

// Ustaw indeks strony
int page = 1;

// Utwórz FileStream dla obrazu wyjściowego
using (FileStream imageStream = new FileStream(string.Format("page_{0}.png", page), FileMode.Create))
{
  // Utwórz obiekt rozdzielczości
  Resolution resolution = new Resolution(300);

  // Utwórz urządzenie Png z określonymi atrybutami
  // Szerokość, wysokość, rozdzielczość
  PngDevice PngDevice = new PngDevice(500, 700, resolution);

  // Konwertuj określoną stronę i zapisz obraz do strumienia
  PngDevice.Process(pdfDocument.Pages[page], imageStream);

  // Zamknij strumień
  imageStream.Close();
}

Wniosek

W tym poście nauczyłeś się konwertować strony w pliku PDF na obrazy PNG za pomocą C#. Przykłady kodu pokazały, jak przekonwertować wszystkie lub żądane strony plików PDF na obrazy PNG. Więcej informacji na temat .NET PDF API można znaleźć w dokumentacji.

Zobacz też