Zamień obrazy w plikach PDF w C# .NET

Format PDF jest powszechnie stosowany do automatycznego generowania dokumentów, takich jak faktury, raporty, artykuły itp. W niektórych przypadkach konieczne jest zastąpienie obrazów w dokumentach PDF, na przykład w celu ukrycia poufnych treści. Aby osiągnąć to programowo, w tym artykule omówiono sposób zastępowania obrazów w dokumentach PDF w języku C# .NET.

Interfejs API platformy C# .NET do zastępowania obrazów w formacie PDF — bezpłatne pobieranie

Aby zastąpić obrazy w plikach PDF, użyjemy Aspose.PDF for .NET. Interfejs API jest przeznaczony do generowania plików PDF i manipulowania nimi z poziomu aplikacji .NET. Pozwala bezproblemowo tworzyć dokumenty PDF o prostych i złożonych układach. Możesz pobrać pliki binarne API lub zainstalować je za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PDF

Zamień obrazy w pliku PDF w C# .NET

W dokumentach PDF obrazy są przechowywane w zbiorze obrazów na każdej stronie. W ten sposób możesz uzyskać dostęp do dowolnego obrazu z kolekcji za pomocą jego indeksu i manipulować nim. Poniżej przedstawiono kroki, aby zastąpić określony obraz w pliku PDF w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zamienić obraz w pliku PDF przy użyciu języka C# .NET.

// Otwórz dokument
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Pobierz referencje strony
var page = pdfDocument.Pages[1];

// Zastąp określony obraz
page.Resources.Images.Replace(1, new FileStream("lovely.jpg", FileMode.Open));

// Zapisz zaktualizowany plik PDF
pdfDocument.Save("output.pdf");

Interfejs API C# .NET PDF do zastępowania obrazów — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby używać Aspose.PDF for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się zastępować obrazy w plikach PDF za pomocą języka C#. Możesz po prostu zintegrować dostarczoną próbkę kodu i zastąpić obrazy PDF z poziomu swoich aplikacji. Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o C# PDF API, korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też