Dodaj nową warstwę do PSD w Javie

Popularna aplikacja Adobe Photoshop wykorzystuje PSD (Dokument programu Photoshop) jako natywny format pliku obrazu. Plik PSD może zawierać kilka warstw do tworzenia logo, broszur i innych obrazów. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba programowej manipulacji plikami PSD. W tym artykule dowiemy się, jak dodać nową warstwę do PSD w Javie.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. Java PSD API do dodawania nowych warstw
 2. Dodaj nową warstwę do pliku PSD
 3. Dodaj nową warstwę tekstową do pliku PSD

Java PSD API do dodawania nowych warstw

Do tworzenia nowych warstw w plikach PSD będziemy używać API Aspose.PSD for Java. Obsługuje tworzenie, edytowanie lub manipulowanie plikami PSD i kilkoma innymi obsługiwanymi formatami plików.

Klasa PsdImage API umożliwia ładowanie, edytowanie i zapisywanie plików PSD. Zapewnia również funkcjonalność aktualizacji właściwości, dodawania znaków wodnych, wykonywania operacji graficznych lub konwersji jednego formatu pliku na inny.

Metoda PsdImage.AddRegularLayer umożliwia dodanie nowej zwykłej warstwy. Metoda AddTextLayer(string, Rectangle) klasy PsdImage dodaje nową warstwę tekstową do pliku PSD.

Pobierz plik JAR interfejsu API lub dodaj następującą konfigurację pom.xml w aplikacji Java opartej na Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-psd</artifactId>
  <version>21.7</version>
</dependency>  

Dodaj nową warstwę do PSD za pomocą Java

Możemy dodać nową warstwę do pliku PSD, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj plik PSD jako PsdImage, używając klasy Image.
 2. Następnie przygotuj obiekt do dodania, na przykład prostokąt.
 3. Następnie wywołaj metodę addRegularLayer().
 4. Opcjonalnie ustaw położenie warstwy, takie jak Góra, Lewa, Prawa i Dół.
 5. Następnie przypisz obiekt do warstwy za pomocą metody saveArgb32Pixels().
 6. Na koniec zapisz plik wyjściowy za pomocą metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać nową warstwę do pliku PSD w Javie.

// Ten przykładowy kod demonstruje sposób tworzenia nowych warstw w pliku PSD.
String sourceFileName = "C:\\Files\\OneLayer.psd";
String exportPath = "C:\\Files\\AddNewLayer.psd";

// Załaduj istniejący plik PSD
PsdImage im = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);

// Przygotowanie dwóch tablic int
int[] data1 = new int[2500];
int[] data2 = new int[2500];

// Zdefiniuj prostokąty
Rectangle rect1 = new Rectangle(0, 0, 50, 50);
Rectangle rect2 = new Rectangle(0, 0, 100, 25);

for (int i = 0; i < 2500; i++)
{
  data1[i] = -10000000;
  data2[i] = -10000000;
}

// Dodaj warstwę 1
Layer layer1 = im.addRegularLayer();
layer1.setLeft(25);
layer1.setTop(25);
layer1.setRight(75);
layer1.setBottom(75);
layer1.saveArgb32Pixels(rect1, data1);

// Dodaj warstwę 2
Layer layer2 = im.addRegularLayer();
layer2.setLeft(25);
layer2.setTop(150);
layer2.setRight(125);
layer2.setBottom(175);
layer2.saveArgb32Pixels(rect2, data2);

// Zapisz plik PSD
im.save(exportPath);
Dodaj-nową-warstwę-do-PSD-programowo-używając-Java

Dodaj nową warstwę do pliku PSD programowo przy użyciu języka Java

Dodaj nową warstwę tekstową do pliku PSD przy użyciu języka Java

Możemy dodać nową warstwę tekstową do pliku PSD, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj plik PSD jako PsdImage, używając klasy Image.
 2. Następnie zdefiniuj prostokąt.
 3. Następnie wywołaj metodę addTexLayer(). Jako argumenty pobiera tekst i obiekt prostokąta.
 4. Następnie ustaw położenie warstwy, takie jak góra, lewo, prawo i dół.
 5. Na koniec zapisz plik wyjściowy za pomocą metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać nową warstwę tekstową do pliku PSD w Javie.

// Ten przykładowy kod demonstruje sposób tworzenia nowych warstw w pliku obrazu PSD.
String sourceFileName = "C:\\Files\\sample.psd";
String exportPath = "C:\\Files\\AddTextLayer.psd";

// Załaduj istniejący plik PSD
PsdImage im = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);

// Dodaj warstwę tekstową
Rectangle rect = new Rectangle(20, 20, 100, 30);
TextLayer layer = im.addTextLayer("Welcome!", rect);

// Ustaw pozycję warstwy
layer.setLeft(10);
layer.setTop(25);

// Zapisz plik PSD
im.save(exportPath);
Dodaj-nową-warstwę-tekstową-do-PSD-przy użyciu-Java

Dodaj nową warstwę tekstową do pliku PSD Programowo przy użyciu języka Java

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • utwórz nowy obraz PSD;
 • utwórz nową zwykłą warstwę;
 • wstawić warstwę tekstową do pliku PSD przy użyciu języka Java.

Oprócz dodania nowej warstwy do PSD w Javie, możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.PSD dla Javy korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy.

Zobacz też