Obraz PNG JPG do PSD

Formaty PNG i JPG to dobrze znane formaty plików obrazów rastrowych, które zawierają jednowarstwowe informacje wizualne. Natomiast plik Photoshop Document (PSD) zawiera kilka warstw do wyświetlania obrazów. Możesz łatwo programowo konwertować obrazy PNG lub JPG do formatu PSD, używając języka C# w swoich aplikacjach .NET. Ten artykuł obejmuje następujące sekcje związane z konwersją obrazów PNG i JPG:

Konwerter obrazu PNG lub JPG na PSD – instalacja C# API

Konwersja PNG lub JPG na PSD jest pomocna w scenariuszach, w których różni projektanci projektują warstwy, które są później łączone w jeden obraz przy użyciu formatu PSD. Na przykład pola gry, mapy wielowarstwowe, zasoby graficzne zawierają wiele informacji wizualnych. Musisz skonfigurować Aspose.PSD for .NET API do pracy z kilkoma obsługiwanymi formatami plików. Możesz szybko zainstalować API, pobierając pliki DLL z sekcji New Releases lub za pomocą następującego polecenia instalacyjnego NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Konwertuj obraz PNG na plik PSD programowo za pomocą C#

Możesz przekonwertować obraz PNG na plik PSD, wykonując poniższe czynności:

 1. Zainicjuj obiekt klasy PsdImage.
 2. Załaduj wejściowy obraz PNG do obiektu FileStream.
 3. Dodaj obraz wejściowy jako warstwę do obrazu PSD za pomocą metody AddLayer().
 4. Konwertuj obraz do wyjściowego pliku PSD za pomocą metody Save().

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować obraz PNG na plik PSD przy użyciu języka C#:

string fileName = "Sample.png";

// Zainicjuj obiekt klasy PsdImage
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// Załaduj obraz wejściowy do obiektu FileStream      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // Dodaj obraz wejściowy jako warstwę do obrazu PSD
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// Konwertuj obraz PNG na wyjściowy plik PSD
image.Save("PNGtoPSD.psd");

Poniższy zrzut ekranu pokazuje przykładowe wyjście konwersji obrazu PNG na PSD:

Obraz PNG do PSD

Konwertuj obraz JPG na PSD programowo za pomocą C#

Możesz przekonwertować obraz JPG na plik PSD, wykonując następujące czynności:

 1. Zainicjuj instancję klasy PsdImage.
 2. Załaduj wejściowy obraz JPG do obiektu FileStream.
 3. Dodaj wejściową warstwę pliku JPG do pliku PSD za pomocą metody AddLayer().
 4. Konwertuj obraz JPG na wyjściowy plik PSD za pomocą metody PsdImage.Save().

Poniższy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować obraz JPG na plik PSD za pomocą C#:

string fileName = "Sample.jpg";

// Zainicjuj obiekt klasy PsdImage
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// Załaduj obraz wejściowy do obiektu FileStream      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // Dodaj obraz wejściowy jako warstwę do obrazu PSD
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// Konwertuj obraz JPG na wyjściowy plik PSD
image.Save("JPGtoPSD.psd");

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz w pełni przetestować interfejs API, uzyskując Bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak programowo konwertować obrazy PNG lub JPG do plików PSD przy użyciu języka C#. Obraz wejściowy jest dodawany jako warstwa w wyjściowym pliku PSD, gdzie można również połączyć jeden lub więcej obrazów w pliku wyjściowym. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odwiedzenia Dokumentacji, aby poznać więcej funkcji. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na Bezpłatnym forum wsparcia, jeśli chcesz omówić z nami swój przypadek użycia!

Zobacz też