PSB, Photoshop Big, rozszerzenie pliku służy do przechowywania ogromnych informacji związanych z grafiką. Możesz łatwo konwertować pliki PSB do formatu PDF, JPG lub PSD za pomocą języka programowania Java. Przejdźmy przez następujące sekcje, aby zbadać konwersję plików PSB:

Konwerter PSB na PDF, JPG lub PSD – instalacja Java API

Aspose.PSD for Java API oferuje różne funkcje do pracy z plikami PSB. Ponadto może być używany w wielu środowiskach systemowych i systemach operacyjnych ze względu na obsługę platformy Java. Możesz szybko pobrać plik JAR lub skonfigurować go w swoich aplikacjach opartych na Maven z Aspose Repository. Poniżej znajdują się konfiguracje konfigurowania interfejsu API w Twoim środowisku:

Magazyn:

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Zależność:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-psd</artifactId>
    <version>20.9</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Konwertuj PSB na PDF Programowo za pomocą Java

Format PDF jest formatem stałego dokumentu i jest godnym zaufania rodzajem przedstawiania informacji. Możesz przekonwertować plik PSB na dokument PDF, wykonując następujące proste czynności:

 1. Określ ścieżkę do wejściowego pliku PSB
 2. Załaduj wejściowy plik PSB
 3. Konwertuj PSB na plik PDF za pomocą PdfOptions

Te proste kroki renderują wejściowy plik PSB do formatu PDF i nie musisz się martwić o żadne podstawowe szczegóły pliku wejściowego lub wyjściowego. Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować PSB na PDF za pomocą Javy:

// Określ ścieżkę do wejściowego pliku PSB
String sourceFileName = dataDir + "Simple.psb";
   
// Załaduj wejściowy plik PSB 
PsdImage image = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);     
    
// Konwertuj PSB do pliku PDF
image.save(dataDir + "Simple_output.pdf",new PdfOptions());

Konwertuj PSB na obraz JPG programowo za pomocą Java

Czasami może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku PSB na obraz JPG w celu uzyskania szybkiego podglądu danych i informacji. Musisz wykonać następujące kroki, aby wykonać tę konwersję:

 1. Załaduj wejściowy plik PSB
 2. Zainicjuj obiekt klasy JpegOptions.
 3. Konwertuj PSB na plik obrazu JPG

Poniższy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować plik PSB na obraz JPG przy użyciu języka Java:

// Określ ścieżkę wejściową dla pliku PSB    
String sourceFileName = dataDir + "Simple.psb";

// Załaduj wejściowy plik PSB   
PsdLoadOptions options = new PsdLoadOptions();
PsdImage image = (PsdImage)Image.load(sourceFileName, options);

// Zainicjuj obiekt klasy JpegOptions
JpegOptions jpgoptions = new JpegOptions();
jpgoptions.setQuality(95);
    
// Konwertuj PSB na plik JPG
image.save(dataDir + "Simple_output.jpg",jpgoptions);

Konwersja PSB do formatu PSD przy użyciu języka Java

Chociaż formaty plików PSB i PSD są ze sobą powiązane, nadal istnieją pewne różnice między formatami plików. Możesz szybko i skutecznie przekonwertować plik PSB na PSD, wykonując czynności wymienione poniżej:

 1. Określ ścieżkę do wejściowego pliku PSB
 2. Załaduj wejściowy plik PSB
 3. Zainicjuj instancję klasy PsdOptions.
 4. Konwertuj PSB na plik PSD

Te proste kroki pozwalają wyeksportować plik PSB do obrazu PSD z wysoką wiernością. Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować PSB na PSD przy użyciu Javy:

// Określ ścieżkę do wejściowego pliku PSB
String sourceFileName = dataDir + "2layers.psb";
   
// Załaduj wejściowy plik PSB    
PsdImage image = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);     

// Zainicjuj wystąpienie klasy PsdOptions
PsdOptions options = new PsdOptions();
options.setFileFormatVersion(FileFormatVersion.Psd);
    
// Konwertuj PSB na plik PSD
image.save(dataDir + "ConvertFromPsb_out.psd",options);

Wniosek

W tym artykule zbadaliśmy, jak eksportować lub konwertować pliki PSB. W szczególności nauczyliśmy się programowo konwertować pliki PSB do PDF, JPG i PSD przy użyciu języka Java. Podobnie możesz zapoznać się z wieloma innymi funkcjami, przeglądając Dokumentację API lub wypróbowując Przykłady kodu źródłowego. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem bezpłatnych forów pomocy technicznej.

Zobacz też