PSB do PDF JPG PSD

Pliki PSB mogą przechowywać ogromne obrazy o dużych wymiarach i dużych rozmiarach plików. Możesz przekonwertować plik PSB na dokument PDF, obraz JPEG lub plik PSD programowo przy użyciu języka C#. W tym artykule wyjaśniono, jak konwertować pliki PSB do różnych formatów plików:

Konwerter plików PSB – instalacja API C#

Aspose.PSD for .NET API może służyć do tworzenia, edytowania lub manipulowania popularnymi formatami obrazów. Interfejs API można zainstalować, pobierając plik DLL z sekcji Downloads lub za pomocą następującego polecenia instalacji NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Konwertuj PSB na plik PDF programowo za pomocą C#

Możesz przekonwertować plik PSB na PDF, wykonując następujące czynności:

 1. Określ ścieżkę do wejściowego pliku PSB.
 2. Załaduj wejściowy plik PSB z klasą Image.
 3. Konwertuj PSB na plik PDF za pomocą klasy PdfOptions.

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować PSB na plik PDF za pomocą C#:

// Określ ścieżkę do wejściowego pliku PSB
String sourceFileName = "Simple.psb";

// Załaduj wejściowy plik PSB 
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName);

// Konwertuj PSB do pliku PDF
image.Save(dataDir + "Simple_output.pdf", new Aspose.PSD.ImageOptions.PdfOptions());

Konwertuj PSB na obraz JPEG programowo w C#

Możesz przekonwertować plik PSB na obraz rastrowy za pomocą API. Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować plik PSB na obraz JPG:

 1. Określ ścieżkę wejściową dla pliku PSB.
 2. Załaduj wejściowy plik PSB z instancją PsdLoadOptions.
 3. Zainicjuj obiekt klasy JpegOptions.
 4. Konwertuj PSB na plik obrazu JPG.

Poniższy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować plik PSB na obraz JPEG za pomocą języka C#:

// Określ ścieżkę wejściową dla pliku PSB
String sourceFileName = "Simple.psb";

// Załaduj wejściowy plik PSB
Aspose.PSD.ImageLoadOptions.PsdLoadOptions options = new Aspose.PSD.ImageLoadOptions.PsdLoadOptions();
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName, options);

// Zainicjuj obiekt klasy JpegOptions
Aspose.PSD.ImageOptions.JpegOptions jpgoptions = new Aspose.PSD.ImageOptions.JpegOptions();
jpgoptions.Quality = 95;

// Konwertuj PSB na plik obrazu JPG
image.Save("Simple_output.jpg", jpgoptions);

Programowa konwersja plików PSB do PSD za pomocą C#

Możesz przekonwertować plik PSB na PSD, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj wejściowy plik PSB metodą Load.
 2. Zainicjuj obiekt klasy PsdOptions.
 3. Konwertuj PSB do pliku PSD metodą Save.

Poniższy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować plik PSB na PSD w języku C#:

// Określ ścieżkę do wejściowego pliku PSB
String sourceFileName = "2layers.psb";

// Załaduj wejściowy plik PSB    
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName);

// Zainicjuj wystąpienie klasy PsdOptions
Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions options = new Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions();
options.FileFormatVersion = FileFormatVersion.Psd;

// Konwertuj PSB na plik PSD
image.Save("ConvertFromPsb_out.psd", options);

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz poprosić o Bezpłatną licencję tymczasową, aby przetestować interfejs API z pełną wydajnością.

Wniosek

Podsumowując, nauczyłeś się programowo konwertować plik PSB do formatu PDF, JPEG lub PSD przy użyciu języka C#. Po prostu skonfiguruj API w środowisku .NET Framework i zacznij konwertować swoje pliki zgodnie ze swoimi wymaganiami. Ponadto możesz dokładniej zapoznać się z funkcjami, odwiedzając Dokumentację. Prosimy o kontakt z nami na Bezpłatne forum pomocy technicznej w przypadku jakichkolwiek pytań.

Zobacz też