Konwertuj PSD na PNG w C#

PSD (Dokument programu Photoshop) to natywny format pliku obrazu dla programu Adobe Photoshop. Pliki PSD są powszechnie używane do tworzenia logo, broszur i innych obrazów. Projektanci mogą eksportować warstwy programu Photoshop jako obrazy PNG w programie Adobe Photoshop. Możemy programowo konwertować lub eksportować pliki PSD do obrazów PNG bez użycia programu Photoshop. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować PSD na PNG w C#.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. C# PSD to PNG Converter API
 2. Kroki konwersji PSD na PNG
 3. Konwertuj PSD na PNG za pomocą C#

C# PSD do PNG Converter API

Do konwersji plików PSD na obrazy PNG będziemy używać API Aspose.PSD for .NET. Interfejs API umożliwia łatwe manipulowanie formatami plików Adobe Photoshop. Umożliwia również aplikacjom .NET ładowanie i odczytywanie plików PSD i PSB. Możliwe jest aktualizowanie właściwości warstw, dodawanie znaków wodnych, obracanie, skalowanie, renderowanie i konwertowanie plików PSD oraz wielu innych obsługiwanych formatów plików bez konieczności instalowania programu Adobe Photoshop.

Klasa Image interfejsu API jest klasą bazową dla wszystkich typów obrazów. Klasa PsdImage interfejsu API umożliwia ładowanie, edytowanie i zapisywanie plików PSD. Zapewnia metodę Save(string, ImageOptionsBase), która zapisuje PSD w określonej lokalizacji pliku w określonym formacie pliku zgodnie z opcjami zapisywania. Interfejs API udostępnia klasę PsdLoadOptions do określania opcji ładowania PSD. Klasa PngOptions udostępnia opcje tworzenia plików w formacie PNG.

Proszę pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Jak przekonwertować PSD na PNG

Możemy łatwo przekonwertować dowolny plik PSD na format obrazu PNG, wykonując czynności podane poniżej:

 • Zdefiniuj opcje ładowania PSD.
 • Załaduj plik PSD.
 • Określ opcje zapisu PNG.
 • Zapisz PSD jako PNG.

W poniższej sekcji opisano, jak przekształcić te kroki w kod C# i wyeksportować plik PSD do formatu PNG.

Konwertuj PSD na PNG za pomocą C#

Możemy konwertować pliki PSD na obrazy PNG, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw utwórz instancję klasy PsdLoadOptions.
 2. Następnie określ opcje ładowania, takie jak tryb tylko do odczytu.
 3. Następnie załaduj plik PSD jako PsdImage przy użyciu klasy Image.
 4. Następnie zainicjuj obiekt klasy PngOptions.
 5. Następnie określ opcje PNG, takie jak ColorType, Progressive, CompressionLevel itp.
 6. Na koniec zapisz plik wyjściowy przy użyciu metody Save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PSD na plik PNG w języku C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować PSD na PNG.
// Określ opcje ładowania
var loadOptions = new PsdLoadOptions();
loadOptions.ReadOnlyMode = true;

// Załaduj plik PSD 
var psdImage = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd", loadOptions);

// Określ Opcje PNG
var options = new PngOptions();
options.ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha;
options.Progressive = true;
options.CompressionLevel = 9;

// Zapisz obraz jako PNG
psdImage.Save("C:\\Files\\samplePsdToPng.png", options);
Źródło PSD

Źródło PSD

Konwertuj PSD na PNG za pomocą C#

Przekonwertowany plik PNG

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować Aspose.PSD for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • załaduj istniejący plik PSD;
 • określ opcje ładowania PSD i PNG;
 • zapisz PSD jako PNG przy użyciu C#.

Poza konwersją PSD do PNG w C#, możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.PSD for .NET za pomocą dokumentacji i poznać różne funkcje obsługiwane przez API. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też