Wygeneruj miniaturę PSD w C#

W tym poście na blogu pokażemy, jak szybko i wydajnie wygenerować miniaturę pliku PSD w języku C#. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces tworzenia miniatur plików PSD. Zacznijmy!

Ten artykuł obejmuje następujące tematy:

C# Photoshop API do generowania miniatur PSD

Do generowania miniatur PSD będziemy używać API Aspose.PSD for .NET. Jest to potężny interfejs API, który umożliwia programistom pracę z formatami plików Adobe Photoshop PSD i PSB w ich aplikacjach .NET. Zapewnia kompleksowy zestaw funkcji do manipulowania plikami PSD i PSB, w tym odczyt, zapis i edycję warstw, kanałów, masek i tekstu. Interfejs API obsługuje również zmianę rozmiaru obrazu, dopasowanie kolorów, filtry i transformacje.

Proszę pobierz bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstaluj ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Wygeneruj miniaturę PSD za pomocą C#

Możemy łatwo wygenerować miniaturę pliku PSD, wykonując poniższe czynności:

 1. Najpierw załaduj plik PSD jako PsdImage, używając klasy Image.
 2. Następnie przejrzyj zasoby PSD.
 3. Następnie sprawdź, czy zasób jest typu ThumbnailResource.
 4. Tymczasem sprawdź, czy ThumbnailFormat w ThumbnailResource to KJpegRgb.
 5. Następnie utwórz nowy obraz, określając szerokość i wysokość.
 6. Następnie wywołaj metodę SavePixels().
 7. Na koniec zapisz plik wyjściowy przy użyciu metody Save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak utworzyć miniaturę pliku PSD w języku C#.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak wygenerować miniaturę pliku PSD
// Załaduj plik PSD jako obraz i przerzuć go do PsdImage
using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd"))
{
  int index = 0;
  // Iteruj zasoby PSD
  foreach (var resource in image.ImageResources)
  {
    index++;
    // Sprawdź, czy zasób jest typu miniatury
    if (resource is ThumbnailResource)
    {
      // Pobierz ThumbnailResource i sprawdź format ThumbnailResource
      var thumbnail = (ThumbnailResource)resource;
      if (thumbnail.Format == ThumbnailFormat.KJpegRgb)
      {
        // Utwórz nowy obraz, określając szerokość i wysokość, Zapisz piksele miniatury na nowo utworzonym obrazie i zapisz obraz
        PsdImage thumnailImage = new PsdImage(thumbnail.Width, thumbnail.Height);

        // Ratować
        thumnailImage.RatowaćPixels(thumnailImage.Bounds, thumbnail.ThumbnailData);
        thumnailImage.Ratować("C:\\Files\\Thumbnail_" + index.ToString() + ".jpg", new JpegOptions());
      }
    }
  }
}
Wygeneruj miniaturę PSD za pomocą C#

Wygeneruj miniaturę PSD za pomocą C#

Biblioteka Aspose.PSD — Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Oferujemy bezpłatną wersję ewaluacyjną, której można użyć do przetestowania funkcji i możliwości biblioteki. Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować Aspose.PSD for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Jak wygenerować miniaturę PSD — zasoby szkoleniowe

Możesz dowiedzieć się więcej o generowaniu miniatur plików PSD bez korzystania z platform Adobe i poznać inne funkcje biblioteki Aspose.PSD, korzystając z poniższych zasobów:

Wniosek

W tym artykule nauczyliśmy się generować miniatury plików PSD w języku C#. Za pomocą Aspose.PSD for .NET programiści mogą łatwo generować wysokiej jakości miniatury plików PSD i PSB, które można wyświetlać w eksploratorach plików, galeriach lub dowolnej innej aplikacji wymagającej funkcji podglądu obrazu. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy technicznej.

Zobacz też