Klonuj slajdy w programie PowerPoint C#

W niektórych przypadkach może być konieczne sklonowanie slajdów w prezentacjach programu PowerPoint. Proces klonowania tworzy kopię slajdu w ramach innej prezentacji lub w innej prezentacji bez zmiany oryginalnego slajdu. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować klonowanie slajdów w prezentacjach PowerPoint. W szczególności artykuł dotyczy klonowania slajdów w prezentacji programu PowerPoint lub z jednej prezentacji do drugiej przy użyciu języka C#.

.NET API do klonowania slajdów w prezentacjach programu PowerPoint

Aby sklonować slajdy w prezentacjach PPTX lub PPT, użyjemy Aspose.Slides for .NET. Jest to interfejs API do manipulacji prezentacjami, który umożliwia tworzenie, modyfikowanie i konwertowanie prezentacji PowerPoint i OpenOffice. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Klonuj slajdy w prezentacji programu PowerPoint w języku C#

Slajd można sklonować w określonym miejscu lub na końcu prezentacji programu PowerPoint. W poniższych sekcjach przedstawiono każdy z wyżej wymienionych scenariuszy z przykładami kodu.

Sklonuj slajd na końcu prezentacji

Poniżej przedstawiono kroki sklonowania slajdu na końcu prezentacji programu PowerPoint przy użyciu języka C#.

 1. Najpierw załaduj prezentację PowerPoint przy użyciu klasy Presentation.
 2. Pobierz odwołanie do kolekcji slajdów za pomocą Presentation.Slides do obiektu ISlideCollection.
 3. Sklonuj żądany slajd za pomocą metody ISlideCollection.AddClone(ISlide), określając slajd do sklonowania jako parametr.
 4. Na koniec zapisz prezentację metodą Presentation.Save(String, SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak sklonować slajd na końcu prezentacji programu PowerPoint.

// Załaduj plik prezentacji
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // Sklonuj żądany slajd na koniec kolekcji slajdów w tej samej prezentacji
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  slds.AddClone(pres.Slides[0]);

  // Zapisz prezentację
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

Klonuj slajd do określonej pozycji w prezentacji

Poniżej przedstawiono kroki sklonowania slajdu w określonej pozycji w prezentacji programu PowerPoint przy użyciu języka C#.

 1. Załaduj prezentację PowerPoint za pomocą klasy Presentation.
 2. Pobierz odwołanie do kolekcji slajdów za pomocą Presentation.Slides do obiektu ISlideCollection.
 3. Sklonuj żądany slajd za pomocą metody ISlideCollection.InsertClone(Int32, ISlide), określając indeks docelowy i slajd do sklonowania jako parametry.
 4. Zapisz prezentację metodą Presentation.Save(String, SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak sklonować slajd w określonej pozycji w prezentacji programu PowerPoint.

// Załaduj plik prezentacji
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // Uzyskaj dostęp do kolekcji slajdów w tej samej prezentacji
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  
  // Sklonuj żądany slajd do określonego indeksu w tej samej prezentacji
  slds.InsertClone(2, pres.Slides[1]);

  // Zapisz prezentację
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

Klonuj slajdy do innej prezentacji za pomocą C#

W tej sekcji dowiesz się, jak sklonować slajd z jednej prezentacji do drugiej. Poniższe podrozdziały omówią klonowanie slajdu na końcu lub w określonej pozycji w docelowej prezentacji.

Sklonuj slajd na końcu innej prezentacji

Poniżej przedstawiono kroki sklonowania slajdu na końcu innej prezentacji przy użyciu języka C#.

 1. Załaduj źródłową prezentację PowerPoint, używając klasy Presentation.
 2. Załaduj docelową prezentację programu PowerPoint przy użyciu klasy Presentation.
 3. Pobierz odwołanie do kolekcji slajdów z prezentacji docelowej do obiektu ISlideCollection.
 4. Sklonuj żądany slajd za pomocą metody ISlideCollection.AddClone(ISlide), określając slajd do sklonowania jako parametr.
 5. Zapisz docelową prezentację za pomocą metody Presentation.Save(String, SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak sklonować slajd z jednej prezentacji do drugiej.

// Załaduj źródłowy plik prezentacji
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // Załaduj prezentację docelową (gdzie slajd ma zostać sklonowany)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // Sklonuj żądany slajd z prezentacji źródłowej na koniec kolekcji slajdów w prezentacji docelowej
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.AddClone(srcPres.Slides[0]);

    // Zapisz prezentację
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

Sklonuj slajd do określonej pozycji w innej prezentacji

Poniżej przedstawiono kroki sklonowania slajdu w określonej lokalizacji w innej prezentacji przy użyciu języka C#.

 1. Załaduj źródłową prezentację PowerPoint, używając klasy Presentation.
 2. Załaduj docelową prezentację programu PowerPoint, używając klasy Presentation.
 3. Pobierz odwołanie do kolekcji slajdów z prezentacji docelowej do obiektu ISlideCollection.
 4. Sklonuj żądany slajd za pomocą metody ISlideCollection.InsertClone(Int32, ISlide), określając indeks docelowy i slajd do sklonowania jako parametry.
 5. Zapisz docelową prezentację za pomocą metody Presentation.Save(String, SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak sklonować slajd do innej prezentacji programu PowerPoint.

// Załaduj źródłowy plik prezentacji
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // Załaduj prezentację docelową (gdzie slajd ma zostać sklonowany)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // Sklonuj żądany slajd z prezentacji źródłowej do określonej lokalizacji w prezentacji docelowej
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.InsertClone(2, srcPres.Slides[0]);

    // Zapisz prezentację
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz używać Aspose.Slides for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się klonować slajdy w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C#. Artykuł wyraźnie dotyczył klonowania slajdów w ramach prezentacji lub z jednej prezentacji do drugiej. Ponadto możesz odwiedzić dokumentację, aby zapoznać się z innymi funkcjami API. Możesz też swobodnie informować nas o swoich zapytaniach za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też

Wskazówka: możesz sprawdzić Aspose FREE PowerPoint Splitter używany do dzielenia slajdów w prezentacjach i zapisywania ich jako osobne pliki.