ODP do PDF C#

OpenOffice używa formatu ODP do reprezentowania dokumentów prezentacji. Możesz dodawać wykresy, obiekty multimedialne, obrazy, przejścia i wiele więcej w prezentacjach ODP. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować konwersję ODP do PDF. W szczególności artykuł opisuje, jak programowo przekonwertować prezentację ODP do pliku PDF przy użyciu języka C#.

C# API do konwersji ODP na PDF

Aby przekonwertować pliki ODP do formatu PDF, użyjemy Aspose.Slides for .NET. Jest to potężny interfejs API do manipulacji prezentacją dla dokumentów PowerPoint i OpenOffice. Możesz pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Konwertuj plik ODP na PDF

Możesz wykonać konwersję ODP do PDF w kilku wierszach kodu za pomocą Aspose.Slides. Poniżej przedstawiono kroki konwersji prezentacji ODP do formatu PDF przy użyciu języka C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik ODP na format PDF.

// Załaduj plik ODP
Presentation presentation = new Presentation("sample.odp");

// Konwertuj ODP na PDF
presentation.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);   

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz używać Aspose.Slides for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować pliki ODP do formatu PDF przy użyciu języka C#. Możesz po prostu zainstalować Aspose.Slides for .NET i zintegrować dostarczony kod ze swoją aplikacją. Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Slides for .NET za pomocą dokumentacji. Ponadto możesz zamieścić swoje zapytania na naszym forum.

Zobacz też