Konwertuj OpenOffice ODP na PDF w Python

Format ODP jest używany przez OpenOffice do przechowywania dokumentów prezentacji. Podobnie jak PowerPoint PPT/PPTX, prezentacja ODP zawiera slajdy, a każdy slajd składa się z tekstu, obrazów i innych elementów. W niektórych przypadkach, np. w celu udostępnienia prezentacji, należy przekonwertować pliki ODP do formatu PDF. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak przekonwertować prezentację ODP do formatu PDF w Python.

Biblioteka Python do konwersji ODP na PDF

Aspose.Slides for Python to bogata w funkcje biblioteka, która umożliwia tworzenie i modyfikowanie prezentacji PowerPoint i OpenOffice. Ponadto umożliwia konwersję prezentacji do innych popularnych formatów plików. Użyjemy tej biblioteki do konwersji plików ODP do formatu PDF. Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia.

> pip install aspose.slides

Konwertuj plik ODP na PDF w Python

Aspose.Slides for Python pozwala przeprowadzić konwersję ODP do PDF w ciągu kilku linii kodu. Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku ODP do formatu PDF w Python.

  • Załaduj plik ODP za pomocą klasy Presentation.
  • Zapisz ODP jako PDF, używając metody Presentation.save(string, SaveFormat.PDF).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować plik ODP na format PDF.

import aspose.slides as slides

# Załaduj prezentację ODP
pres = slides.Presentation("sample.odp")

# Konwertuj ODP na PDF
pres.save("odp-to-pdf.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)

Poniższy zrzut ekranu pokazuje wynik konwersji ODP na PDF.

Konwersja ODP do PDF w Python

ODP do PDF

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby używać Aspose.Slides for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować prezentacje OpenOffice ODP do formatu PDF w Python. Po prostu zainstaluj Aspose.Slides for Python i zintegruj dostarczoną próbkę kodu z aplikacjami Python. Możesz także dowiedzieć się więcej o Aspose.Slides for Python, korzystając z dokumentacji. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, daj nam znać za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też