Konwertuj PowerPoint na JPG za pomocą C++

Microsoft PowerPoint to potężne i bogate w funkcje oprogramowanie, które umożliwia tworzenie pięknych slajdów do wykorzystania podczas spotkań. Mimo że PowerPoint świetnie nadaje się do celów prezentacyjnych, nie jest idealny do wyświetlania treści w Internecie, zwłaszcza jeśli treść służy wyłącznie celom informacyjnym. W tym celu lepszym rozwiązaniem byłoby przekonwertowanie plików PPTX na obrazy takie jak JPEG lub PNG. W tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować PowerPoint na JPG za pomocą C++.

C++ API do konwersji PowerPoint do JPG

Aspose.Slides for C++ to bogaty w funkcje interfejs API, który umożliwia tworzenie i modyfikowanie plików programu PowerPoint bez konieczności używania programu Microsoft PowerPoint. Ponadto interfejs API obsługuje konwersję slajdów programu PowerPoint na obrazy JPG. Możesz zainstalować API przez NuGet lub pobrać bezpośrednio z sekcji Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Konwertuj PPTX na JPG za pomocą C++

Poniżej przedstawiono kroki konwersji plików PowerPoint na obrazy JPG.

Poniżej znajduje się przykładowy kod do konwersji plików PPTX na obrazy JPG przy użyciu języka C++

// Ścieżka do katalogu dokumentów.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\";

// Utwórz instancję klasy Prezentacja
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation->get_Slides())
{
	// Utwórz obraz w pełnej skali
	auto bitmap = slide->GetThumbnail(1, 1);

	// Zapisz obraz w formacie JPEG
	bitmap->Save(outputFilePath + u"SampleSlideImage_out_" + slide->get_SlideNumber() + u".jpg", ImageFormat::get_Jpeg());
}

Źródłowy plik PowerPoint

Obraz pliku źródłowego programu PowerPoint

Przekonwertowane obrazy JPG

Przekonwertowane obrazy JPG

Konwertuj PowerPoint na JPG z niestandardowymi wymiarami obrazu

Dzięki Aspose.Slides for C++ możesz dostosować wymiary generowanych obrazów zgodnie z własnymi wymaganiami. Poniżej przedstawiono kroki konwersji slajdów programu PowerPoint na obrazy JPG o niestandardowych wymiarach.

Poniżej znajduje się przykładowy kod do konwersji prezentacji programu PowerPoint na obrazy JPG o niestandardowych wymiarach.

// Ścieżka do katalogu dokumentów.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\";

// Utwórz instancję klasy Prezentacja
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Wymiary zdefiniowane przez użytkownika
int desiredX = 1200;
int desiredY = 800;

// Uzyskiwanie przeskalowanej wartości X i Y
float ScaleX = (float)(1.0 / presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width()) * desiredX;
float ScaleY = (float)(1.0 / presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height()) * desiredY;

for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation->get_Slides())
{
	// Utwórz obraz w niestandardowej skali
	auto bitmap = slide->GetThumbnail(ScaleX, ScaleY);

	// Zapisz obraz w formacie JPEG
	bitmap->Save(outputFilePath + u"SampleSlideImageCustomDimension_out_" + slide->get_SlideNumber() + u".jpg", ImageFormat::get_Jpeg());
}

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak konwertować slajdy programu PowerPoint na obrazy JPG przy użyciu języka C++. Ponadto zobaczyłeś, jak zapewnić niestandardowe wymiary dla generowanych obrazów. Aspose.Slides for C++ oferuje wiele innych funkcji do pracy z plikami PowerPoint. Możesz szczegółowo zapoznać się z interfejsem API, korzystając z oficjalnej dokumentacji. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami na forum.

Zobacz też

Wskazówka: Aspose online Konwerter PowerPoint na JPG to implementacja na żywo procesu konwersji PowerPoint na JPG, więc warto to sprawdzić.