PowerPoint do PDF C++

Wiele organizacji korzysta z prezentacji programu PowerPoint na spotkaniach lub w innych scenariuszach dyskusji grupowych. Mogą zaistnieć sytuacje, w których konieczne będzie udostępnienie tych samych informacji innym osobom. W takich przypadkach możesz wybrać format PPTX lub PDF. Jeżeli plik ma służyć wyłącznie do prezentacji, to dopuszczalny jest format pliku PPTX. Ale jeśli plik ma być udostępniony w celach informacyjnych, format PDF jest lepszą i przyjazną dla użytkownika opcją. W tym artykule dowiesz się, jak konwertować slajdy programu PowerPoint do formatu PDF przy użyciu języka C++.

C++ API do konwersji programu PowerPoint na PDF

Aspose.Slides for C++ to biblioteka C++ do tworzenia i czytania dokumentów programu PowerPoint bez użycia programu Microsoft PowerPoint. Ponadto obsługuje również konwersję plików PowerPoint do formatu PDF. Możesz zainstalować API przez NuGet lub pobrać bezpośrednio z sekcji Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Konwertuj PowerPoint na PDF za pomocą C++

Poniżej przedstawiono kroki konwersji prezentacji PowerPoint do formatu PDF.

Poniżej znajduje się przykładowy kod do konwersji prezentacji programu PowerPoint do formatu PDF przy użyciu języka C++.

// Ścieżka do plików źródłowych i wyjściowych.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToPDF_out.pdf";

// Utwórz instancję Klasa prezentacji, która reprezentuje plik PPTX
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Zapisz prezentację jako PDF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pdf);

Konwertuj PowerPoint na PDF z dodatkowymi opcjami

Aspose.Slides for C++ udostępnia klasę PdfOptions do dostosowywania konwersji prezentacji PowerPoint do formatu PDF. Poniżej przedstawiono niektóre opcje udostępniane przez klasę PdfOptions.

Poniżej przedstawiono kroki konwersji prezentacji PowerPoint do formatu PDF z dodatkowymi opcjami.

Poniżej znajduje się przykładowy kod do konwersji programu PowerPoint na format PDF z dodatkowymi opcjami.

// Ścieżka do plików źródłowych i wyjściowych.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToPDFWithAdditionalOptions_out.pdf";

// Utwórz instancję Klasa prezentacji, która reprezentuje plik PPTX
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Utwórz instancję klasy PdfOptions
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::PdfOptions> pdfOptions = MakeObject <Aspose::Slides::Export::PdfOptions>();

// Pokaż ukryte slajdy w formacie PDF
pdfOptions->set_ShowHiddenSlides(true);

// Ustaw jakość JPEG
pdfOptions->set_JpegQuality(90);

// Ustaw poziom kompresji tekstu
pdfOptions->set_TextCompression(PdfTextCompression::Flate);

// Zdefiniuj standard PDF
pdfOptions->set_Compliance(PdfCompliance::Pdf15);

// Zapisz prezentację jako PDF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pdf, pdfOptions);

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak programowo konwertować prezentacje PowerPoint do formatu PDF za pomocą C++. Ponadto nauczyłeś się, jak dostosować konwersję plików PowerPoint do plików PDF za pomocą Aspose.Slides for C++ API. Interfejs API zapewnia wiele dodatkowych funkcji, które można szczegółowo zbadać, korzystając z oficjalnej dokumentacji. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami na forum.

Zobacz też

Wskazówka: Proces konwersji programu PowerPoint na PDF obsługiwany przez Aspose.Slides został zaimplementowany w [darmowym internetowym konwerterze plików PowerPoint na PDF firmy Aspose].]23