Konwersja prezentacji PowerPoint do formatów graficznych może być wykorzystana w różnych scenariuszach. Na przykład, aby wyświetlać prezentacje w aplikacjach internetowych lub komputerowych, generować miniatury itp. Ponieważ PNG jest jednym z najpopularniejszych formatów graficznych, w tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować PowerPoint PPT na PNG w Jawie. Pokażemy, jak przekonwertować każdy slajd w obrazie PPT lub PPTX na PNG w Javie.

Konwerter Java PowerPoint PPT na PNG — bezpłatne pobieranie

Do konwersji PPTX lub PPT na PNG użyjemy Aspose.Slides for Java. Interfejs API umożliwia tworzenie, manipulowanie i konwertowanie prezentacji PowerPoint i OpenOffice z poziomu aplikacji Java. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go przy użyciu następujących konfiguracji Mavena.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować PPT na PNG w Javie

Aspose.Slides for Java zapewnia najprostszy sposób konwersji slajdów w programie PowerPoint PPT na obrazy PNG. Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać w celu konwersji PPT na PNG w aplikacjach Java.

 • Załaduj prezentację PPT/PPTX z dysku.
 • Ustaw wymiary wyjściowego obrazu PNG.
 • Konwertuj każdy slajd w PPT na obraz PNG.
 • Zapisz plik obrazu PNG na dysku.

Przekształćmy teraz te kroki w kod, aby zobaczyć, jak przekonwertować plik PPTX na PNG w Javie.

Konwertuj PPTX na PNG w Javie

Poniżej przedstawiono kroki konwersji slajdów w PowerPoint PPTX do PNG w Javie.

 1. Najpierw utwórz instancję klasy Presentation, aby załadować prezentację.
 2. Zdefiniuj wymiary wynikowego obrazu PNG.
 3. Przejrzyj w pętli każdy ISlide w kolekcji Presentation.getSlides().
 4. Wygeneruj obraz każdego slajdu za pomocą metody ISlide.getThumbnail(float ScaleX, float ScaleY) i pobierz odniesienie do obrazu do obiektu BufferedImage.
 5. Utwórz nowy plik dla wyjściowego obrazu PNG.
 6. Na koniec zapisz obraz PNG przy użyciu metody ImageIO.write(BufferedImage, String, File).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować PPTX na PNG w Javie.

// Załaduj prezentację PowerPoint
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Wymiar zdefiniowany przez użytkownika
int desiredX = 1200;
int desiredY = 800;

// Uzyskiwanie przeskalowanej wartości X i Y
float ScaleX = (float) (1.0 / presentation.getSlideSize().getSize().getWidth()) * desiredX;
float ScaleY = (float) (1.0 / presentation.getSlideSize().getSize().getHeight()) * desiredY;

// Przejrzyj slajdy w prezentacji
for (ISlide sld : presentation.getSlides()) {
 
	// Utwórz pełnowymiarowy obraz slajdu
	BufferedImage bi = sld.getThumbnail(ScaleX, ScaleY);

	// Utwórz nowy plik, aby zapisać obraz PNG
	File outputfile = new File("Slide_" + sld.getSlideNumber() + ".png");

	// Zapisz obraz PNG
	ImageIO.write(bi, "png", outputfile);
}

Konwerter PowerPoint na PNG Java — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz używać Aspose.Slides for Java bez ograniczeń ewaluacyjnych, uzyskując darmową licencję tymczasową.

Zapisz PPTX jako PNG — wersja demonstracyjna online

Wypróbuj konwerter online PowerPoint na PNG, który jest oparty na Aspose.Slides.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować slajdy w PowerPoint PPTX lub PPT do PNG w Javie. Możesz po prostu zainstalować API i używać dostarczonego kodu w swoich aplikacjach Java. Ponadto możesz odwiedzić dokumentację, aby zapoznać się z innymi funkcjami API. Możesz też swobodnie informować nas o swoich pytaniach za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też