Konwertuj PowerPoint PPT na animowany GIF w Python

W różnych przypadkach prezentacje programu PowerPoint są konwertowane na inne formaty, takie jak HTML, obrazy itp. Zwykle robi się to, aby uniknąć zależności od programu MS PowerPoint w celu przeglądania prezentacji. Zgodnie z tym artykuł pokazuje, jak przekonwertować prezentację PowerPoint PPT lub PPTX na animowany GIF w Python. Ponadto omówimy, jak programowo ustawić rozmiar klatki, opóźnienie między slajdami i liczbę klatek na sekundę.

Biblioteka Python dla PowerPoint PPT do konwersji GIF

Aby przekonwertować prezentacje PowerPoint na animowany GIF, użyjemy Aspose.Slides for Python. Jest to potężna biblioteka Python, która umożliwia bezproblemowe tworzenie prezentacji i manipulowanie nimi. Ponadto zapewnia wysokiej jakości konwersję PPT/PPTX do innych popularnych formatów. Aby użyć tej biblioteki, możesz zainstalować ją z PyPI za pomocą następującego polecenia.

> pip install aspose.slides

Konwertuj PowerPoint PPT na GIF w Python

Aspose.Slides for Python konwertuje całą prezentację na animowany GIF, który zawiera wszystkie slajdy. Poniżej przedstawiono proste kroki konwersji PPT na GIF w Python.

 • Załaduj prezentację PPT/PPTX za pomocą klasy Presentation.
 • Zapisz prezentację jako GIF, używając metody Presentation.save(string, SaveFormat.GIF).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PPTX programu PowerPoint na animowany plik GIF w języku Python.

import aspose.slides as slides

# Załaduj prezentację
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:

  # Zapisz jako GIF
  presentation.save("ppt-to-gif.gif", slides.export.SaveFormat.GIF)

Ustaw dodatkowe opcje - Python PPT na GIF

Aspose.Slides for Python pozwala również dostosować konwersję PPT do GIF przy użyciu różnych opcji. Możesz ustawić opóźnienie między slajdami, rozmiar klatki GIF i przejście w klatkach na sekundę. Poniżej przedstawiono kroki, aby to osiągnąć.

 • Załaduj prezentację PPT/PPTX za pomocą klasy Presentation.
 • Utwórz instancję klasy GifOptions.
 • Ustaw żądane opcje, takie jak rozmiar ramki.
 • Zapisz prezentację jako GIF, używając metody Presentation.save(string, SaveFormat.GIF, GifOptions).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PPT na animowany plik GIF z dostosowanymi ustawieniami w języku Python.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Załaduj prezentację
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:

  # Ustaw dodatkowe opcje
  options = slides.export.GifOptions()
  options.frame_size = drawing.Size(960, 720) # the size of the resultant GIF 
  options.default_delay = 2000 # how long each slide will be showed before moving to the next one
  options.transition_fps = 35 # increase FPS for better transition animation quality

  # Zapisz jako GIF
  presentation.save("ppt-to-gif.gif", slides.export.SaveFormat.GIF, options)

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby używać Aspose.Slides for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak konwertować prezentacje PowerPoint PPT/PPTX na animowany GIF w Python. Ponadto widziałeś, jak dostosować konwersję programu PowerPoint do formatu GIF przy użyciu różnych opcji. Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Slides for Python, korzystając z dokumentacji. Możesz też swobodnie informować nas o swoich pytaniach za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też

Info: Firma Aspose niedawno opracowała internetową usługę Text to GIF, która umożliwia przekształcanie tekstów lub wiadomości w ciekawe animacje.