Konwertuj PowerPoint PPT na PDF online

Być może chcesz konwertować PowerPoint na PDF, ponieważ niektóre atrybuty plików, takie jak bezpieczeństwo i dostępność, są wysoko na Twojej liście priorytetów. Podczas gdy standardowe formaty prezentacji programu PowerPoint (PPT i PPTX) dobrze sprawdzają się w wielu dokumentach, format PDF jest bez wątpienia bardziej popularny i łatwiejszy do udostępniania.

Konwertuj PowerPoint PPT na PDF online

Zamierzamy pokazać Ci konwersję PPT na PDF online za pomocą bezpłatnej aplikacji internetowej. Zanim skończysz przeglądać wszystkie sekcje tutaj, nauczysz się konwertować PPT na PDF za pomocą kodu: konwertuj PPT na PDF w C#, Javie, C++ i Python.

Internetowy konwerter PPT na PDF

 1. Przejdź do Aspose Online strona PPT to PDF Converter.
 2. Kliknij Upuść lub prześlij swoje pliki.
 3. Prześlij prezentację programu PowerPoint, którą chcesz przekonwertować na dokument PDF.
 4. Kliknij KONWERTUJ.

Konwerter PPT na PDF — często zadawane pytania

Jak przekonwertować PPT na PDF online?

Możesz przekonwertować PPT na PDF online za pomocą aplikacji internetowej Aspose Free PPT to PDF. Po prostu prześlij plik PPT i przekonwertuj go do formatu PDF.

Czy konwersja PPT do PDF online jest bezpieczna?

Tak, konwersja PPT na PDF online za pomocą konwertera Aspose jest bezpieczna. Wszystkie przesłane pliki są usuwane z serwerów Aspose w ciągu 24 godzin.

Jak długo trwa konwersja PPT do PDF?

Operacja konwersji PPT na PDF zwykle zajmuje kilka minut. Jeśli prezentacja, którą chcesz przekonwertować na format PDF, jest bardzo duża, operacja może zająć więcej czasu i odwrotnie.

Czy mogę przekonwertować PPT na PDF na moim telefonie?

Tak, możesz. Dostęp do zalecanego konwertera PPT na PDF można uzyskać w dowolnej przeglądarce na wszystkich telefonach, komputerach, systemach operacyjnych i platformach.

Konwertuj PowerPoint PPT na PDF za pomocą kodu

Aspose zapewnia interfejsy API, które umożliwiają konwersję PPT do PDF za pomocą kodu. Darmowy internetowy konwerter PPT na PDF został również opracowany przy użyciu interfejsu API (w szczególności Aspose.Slides). Z tego powodu operacje konwersji PPT do PDF online mogą być traktowane jako demonstracje na żywo, w których używane są interfejsy API Aspose.

Uwaga: Oprócz wykonywania konwersji PPT na PDF, programiści i aplikacje używają Aspose.Slides do tworzenia PowerPoint (od podstaw), edytowania i manipulowania prezentacjami, konwertowania PowerPoint na obrazy, HTML i wykonywania wszelkiego rodzaju zadań związanych z prezentacjami.

Konwersja C# PowerPoint na PDF

 1. Zainstaluj Aspose.Slides for .NET, postępując zgodnie z instrukcjami tutaj.

 2. Konwertuj PPT na PDF za pomocą następującego kodu:

// Tworzy wystąpienie klasy Presentation, która reprezentuje plik programu PowerPoint
Presentation presentation = new Presentation("PowerPoint.ppt");

// Zapisuje prezentację jako plik PDF
presentation.Save("PDF-result.pdf", SaveFormat.Pdf);

WSKAZÓWKA: Zobacz artykuł Convert PowerPoint to PDF, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach Aspose.Slides, niestandardowych opcjach konwersji i standardów dostępności i zgodności w przypadku konwersji programu PowerPoint do formatu PDF.

Konwertuj PowerPoint na PDF w Javie

 1. Zainstaluj Aspose.Slides for Java, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj.

 2. Uruchom następujący kod Java do konwersji PPT na PDF:

// Tworzy wystąpienie klasy Presentation, która reprezentuje plik programu PowerPoint
Presentation pres = new Presentation("PowerPoint.ppt");
try {
  // Zapisuje prezentację jako plik PDF
  pres.save("PPT-to-PDF.pdf", SaveFormat.Pdf);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

WSKAZÓWKA: Dowiedz się więcej o konwersji PowerPoint PPT na PDF z artykułu Konwertuj PowerPoint PPT na PDF.

Konwertuj PPT na PDF w C++

 1. Zainstaluj Aspose.Slides for C++, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj.

 2. Uruchom następujący kod C++, aby przekonwertować PowerPoint PPT na PDF:

// Tworzy wystąpienie klasy Presentation, która reprezentuje plik programu PowerPoint
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"PowerPoint.ppt");

// Zapisuje prezentację jako plik PDF
presentation->Save(u"PPT-to-PDF.pdf", SaveFormat::Pdf);

WSKAZÓWKA: Odwiedź artykuł Converting PowerPoint PPT to PDF, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach konwersji Aspose.Slides.

Python PPT do konwersji PDF

 1. Zainstaluj Aspose.Slides for Python, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj.

 2. Uruchom następujący kod Python, aby przekonwertować PPT na PDF:

import aspose.slides as slides

# Tworzy wystąpienie klasy Presentation, która reprezentuje plik programu PowerPoint
presentation = slides.Presentation("PowerPoint.ppt")

# Zapisuje prezentację jako plik PDF
presentation.save("PPT-to-PDF.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)

WSKAZÓWKA: Aby dowiedzieć się więcej Możliwości Aspose.Slides, niestandardowe opcje konwersji oraz standardy dostępności i zgodności w przypadku konwersji programu PowerPoint na format PDF.

Pobierz Cloud APIs

Nie interesują Cię lokalne interfejsy API? Możesz wypróbować produkty w chmurze Aspose, które pozwalają tworzyć prezentacje, edytować je lub nimi manipulować, konwertować PowerPoint na PDF, a także przekonwertować je na inne pliki w chmurze.

Wniosek

Ten artykuł zawiera internetowy konwerter PPT na PDF, z którego można korzystać bezpłatnie. Ponadto umożliwia konwersję dowolnej liczby plików PPT do formatu PDF. Nauczyłeś się również, jak programowo zaimplementować konwersję PPT do PDF z poziomu aplikacji.

Zobacz też