Konwertuj PPTX PPT na PDF w Python

PDF to popularny i szeroko stosowany format plików obsługujący wiele platform. Układ dokumentów PDF wydaje się być taki sam w heterogenicznych środowiskach. W ten sposób PDF staje się przydatny, gdy musisz udostępniać swoje dokumenty na wielu platformach. PowerPoint do PDF jest obecnie jedną z powszechnych konwersji dokumentów. Aby zautomatyzować tę konwersję, pokażemy Ci, jak konwertować pliki PPT lub PPTX do formatu PDF w Python. Ponadto pokażemy, jak dostosować konwersję PPTX do PDF za pomocą różnych opcji.

Python PPT do biblioteki konwerterów PDF

Aby przekonwertować pliki PowerPoint do formatu PDF, użyjemy formatu Aspose.Slides for Python via .NET. Jest to potężna biblioteka, która pozwala zautomatyzować operacje manipulacji prezentacją z poziomu aplikacji Python. Korzystając z biblioteki, możesz bezproblemowo tworzyć, edytować i konwertować prezentacje. Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip.

> pip install aspose.slides

Czytaj więcej o wymaganiach systemowych do korzystania z tej biblioteki.

Konwertuj PPT na PDF w Python

Konwersję plików PPT do formatu PDF można przeprowadzić w kilku krokach. Wystarczy załadować plik prezentacji i zapisać go jako dokument PDF. Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku PPT na PDF w Python.

 • Załaduj prezentację PPT/PPTX za pomocą klasy Presentation.
 • Konwertuj PPT na PDF za pomocą metody Presentation.save(string, export.SaveFormat.PDF).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PowerPoint PPTX na format PDF w języku Python.

import aspose.slides as slides

# Załaduj prezentację
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Konwertuj PPTX na PDF
pres.save("pptx-to-pdf.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)

Poniższy zrzut ekranu pokazuje wejściowy plik PPTX, którego użyliśmy w tym artykule.

Prezentacja PowerPoint PPTX

Prezentacja PTX

Poniżej znajduje się zrzut ekranu przekonwertowanego pliku PDF.

Konwersja PPTX do PDF

PPTX przekonwertowany na PDF

Zauważyłbyś, że trzeci slajd w prezentacji PPTX jest oznaczony jako ukryty. Dlatego nie jest zawarty w przekonwertowanym pliku PDF. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne uwzględnienie ukrytych slajdów w konwersji PPTX na PDF. Zobaczmy więc, jak to osiągnąć.

Dołącz ukryte slajdy - Python PPTX do PDF

Aby dostosować konwersję PowerPoint do PDF, Aspose.Slides for Python przez .NET zapewnia klasę PdfOptions. Poniżej przedstawiono kroki, aby uwzględnić ukryte slajdy w konwersji PowerPoint na PDF w Python.

 • Załaduj prezentację PPTX, używając klasy Presentation.
 • Utwórz obiekt klasy PdfOptions.
 • Ustaw właściwość PdfOptions.showhiddenslides na True.
 • Konwertuj PPTX na PDF za pomocą metody Presentation.save(string, export.SaveFormat.PDF, PdfOptions).

Poniższy przykładowy kod w języku Python pokazuje, jak uwzględnić ukryte slajdy w konwersji PPTX na PDF.

import aspose.slides as slides

# Załaduj prezentację
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Utwórz opcje PDF
options = slides.export.PdfOptions()

# Dołącz ukryte slajdy
options.show_hidden_slides = True

# Zapisz PPTX jako PDF
pres.save("pptx-to-pdf-hidden-slides.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

Konwertuj wybrane slajdy PPT na PDF w Python

Często może być konieczne przekonwertowanie tylko określonych slajdów do formatu PDF zamiast renderowania całej prezentacji. Aby to osiągnąć, możesz przekazać tablicę numerów slajdów do metody Presentation.save(). Poniżej przedstawiono kroki konwersji określonych slajdów w formacie PPTX do formatu PDF.

 • Załaduj prezentację PPTX, używając klasy Presentation.
 • Utwórz tablicę zawierającą numery slajdów, np. slidesnumbers=[ 1, 3 ].
 • Konwertuj PPTX na PDF za pomocą metody Presentation.save(string, slidesnumbers, export.SaveFormat.PDF).

Poniższy przykładowy kod konwertuje określone slajdy prezentacji na format PDF w języku Python.

import aspose.slides as slides

#Load presentation
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Ustaw tablicę pozycji slajdów
slides_array = [ 1, 3 ]

# Zapisz PPTX jako PDF
pres.save("pptx-to-pdf-selected-slides.pdf", slides_array, slides.export.SaveFormat.PDF)

Ustaw zgodność PDF w PPT do konwersji PDF

Możesz także określić określony poziom zgodności dla przekonwertowanego dokumentu PDF za pomocą właściwości PdfOptions.compliance. Oto kroki, aby to osiągnąć.

 • Załaduj prezentację PPTX, używając klasy Presentation.
 • Utwórz obiekt klasy PdfOptions.
 • Ustaw właściwość PdfOptions.compliance za pomocą wyliczenia export.PdfCompliance.
 • Konwertuj PPTX na PDF za pomocą metody Presentation.save(string, export.SaveFormat.PDF, PdfOptions).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak określić poziom zgodności w konwersji PPTX na PDF w języku Python.

import aspose.slides as slides

# Załaduj prezentację
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Utwórz opcje PDF
options = slides.export.PdfOptions()

# Ustaw żądaną zgodność i zapisz jako PDF
options.compliance = slides.export.PdfCompliance.PDF_A1A
pres.save("pres-a1a-compliance.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

options.compliance = slides.export.PdfCompliance.PDF_A1B
pres.save("pres-a1b-compliance.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

options.compliance = slides.export.PdfCompliance.PDF_UA
pres.save("pres-ua-compliance.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

Konwertuj PPT na PDF chroniony hasłem w Python

Aby zapewnić bezpieczeństwo dokumentu, PDF obsługuje ochronę hasłem. Aspose.Slides for Python przez .NET pozwala również ustawić hasło i określić uprawnienia dostępu do przekonwertowanego dokumentu PDF. Poniżej przedstawiono kroki konwersji prezentacji programu PowerPoint do pliku PDF chronionego hasłem.

 • Załaduj prezentację PPTX, używając klasy Presentation.
 • Utwórz obiekt klasy PdfOptions.
 • Ustaw hasło za pomocą właściwości PdfOptions.password.
 • Ustaw uprawnienia dostępu za pomocą właściwości PdfOptions.accesspermissions.
 • Konwertuj PPTX na PDF za pomocą metody Presentation.save(string, export.SaveFormat.PDF, PdfOptions).

Poniższy przykładowy kod konwertuje plik PPTX programu PowerPoint na plik PDF chroniony hasłem.

import aspose.slides as slides

# Załaduj prezentację
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Utwórz opcje PDF
options = slides.export.PdfOptions()

# Ustaw hasło PDF i uprawnienia dostępu
options.password = "password"
options.access_permissions = slides.export.PdfAccessPermissions.PRINT_DOCUMENT | slides.export.PdfAccessPermissions.HIGH_QUALITY_PRINT

# Zapisz PPTX jako PDF
pres.save("pptx-to-protected-pdf.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz używać Aspose.Slides for Python przez .NET za darmo, otrzymując licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować pliki PPT lub PPTX do formatu PDF w Python. Ponadto widziałeś, jak dostosować konwersję PowerPoint do PDF za pomocą różnych opcji w Python. Przykładowe kody pokazały, jak dołączać ukryte slajdy, konwertować określone slajdy, określać zgodność plików PDF oraz ustawiać hasła i uprawnienia dostępu do przekonwertowanych plików PDF. Możesz dowiedzieć się więcej o bibliotece manipulacji prezentacją Python, korzystając z dokumentacji. Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też

PowerPoint do PDF w C#PowerPoint do PDF w JavieTworzenie plików PowerPoint w Python
Konwertuj PowerPoint PPT na HTML w PythonWyodrębnij obrazy z PowerPoint PPT w C#Dodaj komentarze do PowerPoint PPT w Python
Zablokuj lub odblokuj prezentacje PowerPoint w PythonWyodrębnij obrazy z prezentacji PowerPoint w PythonScalanie prezentacji programu PowerPoint w języku Python
Zastosuj efekty 3D w programie PowerPoint PPT przy użyciu języka C#Wyodrębnij tekst z plików PowerPoint w PythonDodaj podpis cyfrowy do programu PowerPoint PPT w języku Python

Wskazówka: chcesz wypróbować DARMOWY konwerter Aspose PowerPoint to PDF Converter.