tworzenie prezentacji powerpoint java

Prezentacje programu PowerPoint umożliwiają tworzenie atrakcyjnych spowolnień slajdów zawierających tekst, grafikę, wykresy, animacje i inne elementy, które uatrakcyjnią prezentacje. W tym artykule dowiesz się, jak zaimplementować funkcje automatyzacji programu PowerPoint z poziomu aplikacji Java. W szczególności omówimy, jak tworzyć od podstaw prezentacje PowerPoint PPT lub PPTX w Javie. Dodatkowo zademonstrujemy, jak programowo wstawiać różnego rodzaju elementy do slajdów.

Interfejs API języka Java do tworzenia prezentacji programu PowerPoint — bezpłatne pobieranie

Aby zaimplementować funkcje automatyzacji PowerPoint, Aspose oferuje Aspose.Slides for Java. Jest to szybki interfejs API, który znacznie ułatwia tworzenie, edytowanie, konwertowanie i manipulowanie programem PowerPoint PPT/PPTX z poziomu aplikacji Java. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go w swoich aplikacjach opartych na Maven, korzystając z poniższych konfiguracji.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Utwórz prezentację PowerPoint w Javie

Aby rozpocząć automatyzację programu PowerPoint, utwórzmy najpierw pusty dokument prezentacji i zapiszmy go jako plik PPTX. Poniżej przedstawiono kroki tworzenia dokumentu prezentacji.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak utworzyć PowerPoint PPT przy użyciu języka Java.

// Utwórz wystąpienie obiektu Presentation reprezentującego plik prezentacji
Presentation presentation = new Presentation();

// Pobierz pierwszy slajd
ISlide slide = presentation.getSlides().get_Item(0);

// Dodaj zawartość do slajdu...

// Zapisz prezentację
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Edytuj PowerPoint PPT w Javie

Aspose.Slides for Java umożliwia także otwieranie istniejących prezentacji PowerPoint w celu aktualizacji ich zawartości. Poniżej przedstawiono kroki, aby załadować plik PowerPoint PPTX.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak otworzyć istniejącą prezentację programu PowerPoint przy użyciu języka Java.

// Utwórz wystąpienie obiektu Presentation reprezentującego plik prezentacji
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Pobierz pierwszy slajd
ISlide slide = presentation.getSlides().get_Item(0);

// dodaj lub zaktualizuj zawartość do slajdu...

// Zapisz prezentację
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Dodaj slajd do PPT w Javie

Przyjrzyjmy się teraz, jak dodawać slajdy do dokumentu prezentacji. Można to zrobić dla nowej prezentacji lub istniejącej. Poniżej przedstawiono kroki dodawania slajdów do PowerPoint PPT w Javie.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodawać slajdy do PowerPoint PPT w Javie.

// Utwórz wystąpienie obiektu Presentation reprezentującego plik prezentacji
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Uzyskaj dostęp do kolekcji slajdów
ISlideCollection slds = presentation.getSlides();

for (int i = 0; i < presentation.getLayoutSlides().size(); i++) {
	// Dodaj pusty slajd do kolekcji Slajdy
	slds.addEmptySlide(presentation.getLayoutSlides().get_Item(i));
}

// Zapisz prezentację
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Utwórz PPT i dodaj tekst w Javie

Po utworzeniu prezentacji i dodaniu do niej slajdów możesz zacząć wstawiać do niej różne elementy. Przede wszystkim przyjrzyjmy się krokom dodawania tekstu do slajdu przy użyciu Aspose.Slides for Java.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać tekst do PowerPoint PPTX w Javie.

// Utwórz instancję obiektu Presentation, który reprezentuje plik prezentacji
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Pobierz pierwszy slajd
ISlide sld = (ISlide) presentation.getSlides().get_Item(0);

// Dodaj Autokształt typu Prostokąt
IAutoShape ashp = sld.getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 150, 75, 150, 50);

// Dodaj ITextFrame do prostokąta
ashp.addTextFrame("Hello World");

// Zmień kolor tekstu na czarny (domyślnie biały)
ashp.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getPortions().get_Item(0).getPortionFormat().getFillFormat()
		.setFillType(FillType.Solid);
ashp.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getPortions().get_Item(0).getPortionFormat().getFillFormat()
		.getSolidFillColor().setColor(java.awt.Color.BLACK);

// Zmień kolor linii prostokąta na biały
ashp.getShapeStyle().getLineColor().setColor(java.awt.Color.WHITE);

// Usuń wszelkie formatowanie wypełnienia w kształcie
ashp.getFillFormat().setFillType(FillType.NoFill);

// Zapisz prezentację
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Utwórz tabelę w programie PowerPoint PPTX w Javie

Tabela jest ważnym elementem służącym do organizowania treści w postaci wierszy i kolumn. Aby dodać tabelę do slajdu, możesz wykonać poniższe kroki.

 • Utwórz instancję klasy Presentation i podaj ścieżkę pliku PPTX do jego konstruktora.
 • Pobierz odwołanie do slajdu, do którego chcesz dodać tekst.
 • Utwórz tablicę o szerokości kolumn.
 • Utwórz tablicę wysokości wierszy.
 • Dodaj tabelę do slajdu metodą ISlide.getShapes().addTable() i pobierz jej referencję do obiektu ITable.
 • Przejrzyj każdą komórkę, aby zastosować formatowanie do górnego, dolnego, prawego i lewego obramowania.
 • Dodaj tekst do komórki.
 • Zapisz zaktualizowaną prezentację za pomocą metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak utworzyć tabelę w programie PowerPoint PPTX przy użyciu języka Java.

// Utwórz wystąpienie obiektu Presentation reprezentującego plik prezentacji
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Uzyskaj dostęp do pierwszego slajdu
ISlide sld = presentation.getSlides().get_Item(0);

// Zdefiniuj kolumny z szerokościami i wiersze z wysokościami
double[] dblCols = { 50, 50, 50 };
double[] dblRows = { 50, 30, 30, 30, 30 };

// Dodaj kształt tabeli do slajdu
ITable tbl = sld.getShapes().addTable(100, 50, dblCols, dblRows);

// Ustaw format obramowania dla każdej komórki
for (int row = 0; row < tbl.getRows().size(); row++) {
	for (int cell = 0; cell < tbl.getRows().get_Item(row).size(); cell++) {
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderTop().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderTop().getFillFormat().getSolidFillColor()
				.setColor(Color.RED);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderTop().setWidth(5);

		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderBottom().getFillFormat()
				.setFillType(FillType.Solid);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderBottom().getFillFormat().getSolidFillColor()
				.setColor(Color.RED);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderBottom().setWidth(5);

		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderLeft().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderLeft().getFillFormat().getSolidFillColor()
				.setColor(Color.RED);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderLeft().setWidth(5);

		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderRight().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderRight().getFillFormat().getSolidFillColor()
				.setColor(Color.RED);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderRight().setWidth(5);
	}
}
// Scal komórki 1 i 2 wiersza 1
tbl.mergeCells(tbl.getRows().get_Item(0).get_Item(0), tbl.getRows().get_Item(1).get_Item(0), false);

// Dodaj tekst do scalonej komórki
tbl.getRows().get_Item(0).get_Item(0).getTextFrame().setText("Merged Cells");

// Zapisz prezentację
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Dowiedz się więcej o pracy z tabelami za pomocą tego artykułu.

Dodaj obraz w programie PowerPoint PPTX w Javie

Poniżej przedstawiono kroki dodawania obrazu do prezentacji programu PowerPoint przy użyciu języka Java.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać obraz do PowerPoint PPT w Javie.

// Utwórz wystąpienie obiektu Presentation reprezentującego plik prezentacji
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Uzyskaj dostęp do pierwszego slajdu
ISlide sld = presentation.getSlides().get_Item(0);

// Utwórz instancję klasy IPPImage
IPPImage imgx = null;

try {
	// Dodaj obraz do slajdu
	imgx = presentation.getImages().addImage(new FileInputStream(new File("greentick.png")));
}
catch (IOException e) {
}

// Dodaj ramkę obrazu z odpowiednikiem wysokości i szerokości obrazu
sld.getShapes().addPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 50, 150, imgx.getWidth(), imgx.getHeight(), imgx);

// Zapisz prezentację
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Przykład na żywo: Chcesz zobaczyć prostą implementację interfejsów API Aspose? Sprawdź tę aplikację online Viewer używaną do otwierania i czytania prezentacji.

API do tworzenia programu PowerPoint PPT w Javie — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz używać Aspose.Slides for Java bez ograniczeń ewaluacyjnych, uzyskując bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak tworzyć prezentacje PowerPoint PPT lub PPTX od podstaw w Javie. Ponadto kroki i przykłady kodu pokazały, jak wstawiać slajdy, tekst, obrazy i tabele w nowych lub istniejących prezentacjach PPT/PPTX. Ponadto możesz zapoznać się z interfejsem API Java PowerPoint, korzystając z dokumentacji.

Zobacz też