W tym artykule dowiesz się, jak dynamicznie ustawiać tło slajdów w prezentacjach PowerPoint za pomocą Javy. Dokładniej, artykuł omówi sposób ustawiania tła zwykłych slajdów, a także slajdu wzorcowego.

Java API do ustawiania tła slajdu w programie PowerPoint

Do ustawienia tła slajdów w prezentacjach PPTX/PPT użyjemy Aspose.Slides for Java. Interfejs API umożliwia tworzenie, manipulowanie i konwertowanie prezentacji PowerPoint i OpenOffice z poziomu aplikacji Java. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go w swoich aplikacjach opartych na Maven, korzystając z poniższych konfiguracji.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Ustaw kolor tła normalnych slajdów w Javie

Poniżej przedstawiono kroki, aby ustawić kolor tła zwykłych slajdów w prezentacji programu PowerPoint przy użyciu języka Java.

 • Najpierw załaduj prezentację PowerPoint przy użyciu klasy Presentation.
 • Następnie ustaw tło żądanego slajdu, określając jego indeks, np. typ tła, kolor, typ wypełnienia itp.
 • Na koniec zapisz zaktualizowaną prezentację za pomocą metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak ustawić tło slajdu w prezentacji programu PowerPoint.

// Utwórz instancję klasy Presentation, która reprezentuje plik prezentacji
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Ustaw kolor tła pierwszego ISlide na niebieski
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().setType(BackgroundType.OwnBackground);
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.BLUE);
  
  // Zapisz prezentację
  pres.save("ContentBG.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Zrzut ekranu slajdu przed ustawieniem tła znajduje się poniżej.

Prezentacja Powerpoint

Poniżej znajduje się slajd programu PowerPoint po ustawieniu tła.

Ustaw tło slajdu w C#

Ustaw kolor tła slajdu wzorcowego w Javie

Możesz także ustawić tło slajdu wzorcowego, które będzie miało wpływ na wszystkie slajdy w prezentacji. Poniżej opisano kroki zmiany koloru tła slajdu wzorcowego.

 • Najpierw załaduj prezentację PowerPoint za pomocą klasy Presentation.
 • Następnie ustaw tło slajdu wzorcowego, np. typ tła, kolor, typ wypełnienia itp.
 • Na koniec zapisz zaktualizowaną prezentację za pomocą metody Presentation.save(String, SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zmienić tło slajdu wzorcowego w programie PowerPoint.

// Utwórz instancję klasy Presentation, która reprezentuje plik prezentacji
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Ustaw kolor tła Master ISlide na zielony
  pres.getMasters().get_Item(0).getBackground().setType(BackgroundType.OwnBackground);
  pres.getMasters().get_Item(0).getBackground().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
  pres.getMasters().get_Item(0).getBackground().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.GREEN);
  
  // Zapisz prezentację
  pres.save("MasterBG.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Ustaw gradientowy kolor tła slajdów

Poniżej przedstawiono kroki, aby ustawić kolor tła gradientu slajdów w prezentacji programu PowerPoint.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak ustawić kolor tła gradientu slajdów w programie PowerPoint.

// Utwórz instancję klasy Presentation, która reprezentuje plik prezentacji
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Zastosuj efekt gradientu do tła
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().setType(BackgroundType.OwnBackground);
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().getFillFormat().setFillType(FillType.Gradient);
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().getFillFormat().getGradientFormat().setTileFlip(TileFlip.FlipBoth);
  
  // Zapisz prezentację
  pres.save("ContentBG_Grad.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Poniższy zrzut ekranu przedstawia gradientowe tło slajdu.

Ustaw gradientowe tło slajdu w C#

Ustaw obraz jako tło slajdu za pomocą Java

Poniżej przedstawiono kroki, aby ustawić obraz jako tło slajdu przy użyciu języka Java.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak ustawić obraz jako tło slajdów w prezentacji programu PowerPoint.

// Utwórz instancję klasy Presentation, która reprezentuje plik prezentacji
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Ustaw tło za pomocą obrazu
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().setType(BackgroundType.OwnBackground);
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().getFillFormat().setFillType(FillType.Picture);
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().getFillFormat().getPictureFillFormat()
      .setPictureFillMode(PictureFillMode.Stretch);
  
  // Ustaw obraz
  IPPImage imgx = pres.getImages().addImage(Files.readAllBytes(Paths.get("Desert.jpg")));
  
  // Dodaj obraz do kolekcji obrazów prezentacji
  pres.getSlides().get_Item(0).getBackground().getFillFormat().getPictureFillFormat().getPicture().setImage(imgx);
  
  // Zapisz prezentację
  pres.save("ContentBG_Img.pptx", SaveFormat.Pptx);
} catch (IOException e) {
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz używać Aspose.Slides for Java bez ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się ustawiać tło slajdów w programie PowerPoint PPTX lub PPT przy użyciu języka Java. Ponadto widziałeś, jak ustawić gradient lub tło obrazu prezentacji PowerPoint. Możesz odwiedzić dokumentację, aby poznać inne funkcje Aspose.Slides dla Javy. Możesz też swobodnie informować nas o swoich zapytaniach za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też