RGB CMYK Kolor C#

Model kolorów RGB jest addytywnym modelem kolorów, podczas gdy CMYK jest subtraktywnym modelem kolorów, znanym również jako kolor procesowy. W niektórych przypadkach możesz chcieć przekonwertować kolor RGB na przestrzeń kolorów CMYK lub CMYK na model kolorów RGB. Zgodnie z takimi scenariuszami w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować RGB na CMYK i CMYK na RGB w języku C#.

Konwersja przestrzeni kolorów RGB i CMYK – konfiguracja C# API

Aspose.SVG for .NET obsługuje parsowanie lub konwersję różnych przestrzeni kolorów, takich jak HSV, CMYK, RGB itp. Po prostu uzyskaj dostęp do interfejsu API, pobierając referencyjne pliki DLL z sekcji Downloads lub użyj Polecenie instalacji NuGet poniżej:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Konwertuj kod koloru RGB na CMYK w C#

Aby przekonwertować kod koloru RGB na format CMYK, wykonaj poniższe czynności:

  1. Przeanalizuj wartość koloru RGB.
  2. Konwertuj model kolorów RGB na CMYK.
  3. Wydrukuj wyjściowy kod koloru CMYK.

Poniższy przykładowy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować przestrzeń kolorów RGB na CMYK w języku C#:

// Przeanalizuj kolor RGB
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgb(222, 180, 135);

// Konwertuj RGB na CMYK
var cmykColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Cmyk);

// Wydrukuj wynik w konsoli
Console.WriteLine("CMYK: " + cmykColor.ToString());

Konwertuj CMYK na kod koloru RGB w C#

Możesz łatwo przekonwertować kod koloru CMYK na format RGB, wykonując następujące czynności:

  1. Przeanalizuj wejściowy kod koloru CMYK.
  2. Konwertuj kolor CMYK na format kolorów RGB.
  3. Wydrukuj przekonwertowane wartości kolorów.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować kod koloru CMYK na przestrzeń kolorów RGB w języku C#:

// Przeanalizuj kolor CMYK
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromCmyk(0, (float)0.189, (float)0.392, (float)0.129);

// Konwertuj CMYK na RGB
var rgbColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Rgb);

// Wydrukuj wynik w konsoli
Console.WriteLine("RGB: " + rgbColor.ToString());

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz poprosić o bezpłatną licencję tymczasową, aby w pełni wykorzystać możliwości interfejsu API.

Wniosek

W tym artykule zrozumiałeś, jak przekonwertować kod koloru RGB na wartość koloru CMYK, a także jak programowo przekonwertować wartość koloru CMYK na format RGB w języku C#. Ponadto możesz przejrzeć różne inne rozdziały w sekcji dokumentacja, aby poznać różne inne funkcje oferowane przez API. Jeśli chcesz zgłosić wątpliwości lub pytania, napisz do nas na forum.

Zobacz też