Konwertuj SVG na PDF XPS C#

Format Scalable Vector Graphics, SVG, służy do wyświetlania dwuwymiarowych obrazów, zwykle w Internecie. Możesz programowo przekonwertować SVG na PDF lub XPS, używając C# lub VB.NET. Formaty plików XPS i PDF są szeroko obsługiwane i wykorzystywane przez różne systemy. W tym artykule omówimy funkcje konwersji SVG na PDF i SVG na XPS wraz z przykładami.

Konwerter SVG na PDF lub XPS – instalacja API

Aspose.SVG for .NET to dedykowany produkt do edycji, manipulacji lub konwersji plików SVG. Zaprojektowaliśmy go, biorąc pod uwagę ogromną liczbę próśb użytkowników o funkcje. Interfejs API można łatwo zainstalować za pomocą narzędzia NuGet z menu Narzędzia w środowisku Microsoft Visual Studio IDE. Takie podejście może być pomocne, ponieważ wszystkie zależności są instalowane automatycznie za pomocą polecenia pojedynczej instalacji. Na przykład renderowanie SVG może również wymagać odniesienia System.Drawing, które często nie jest domyślnie dostępne w środowiskach innych niż Windows. Co więcej, możesz także pobrać API z oficjalnej strony internetowej.

Konwertuj SVG na PDF Programowo w C#

Możesz konwertować pliki SVG na PDF w swoich aplikacjach opartych na platformie .NET, niezależnie od tego, czy jest to konsola, sieć, komputer stacjonarny, czy jakakolwiek inna aplikacja. Najlepszą częścią konwersji jest wysoka wierność między wejściowymi dokumentami SVG a wyjściowymi dokumentami PDF. Ponadto efektywne wykorzystanie zasobów przez API skutkuje szybką konwersją plików. Aby przekonwertować pliki SVG na PDF, wykonaj następujące czynności:

 1. Załaduj wejściowy plik SVG.
 2. Określ obiekt PdfRenderingOptions.
 3. Ustaw właściwości ustawień strony, w tym rozmiar strony, margines itp.
 4. Renderuj SVG do pliku PDF za pomocą C#.

Fragment kodu wyjaśnia, jak programowo przekonwertować plik SVG na PDF za pomocą C#:

// Załaduj wejściowy plik SVG
using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  // Określ opcje renderowania Pdf
  var options = new PdfRenderingOptions()
  {
    // Ustaw właściwości ustawień strony
    PageSetup =
    {
      Sizing = SizingType.FitContent
    }
  };
  using (var device = new PdfDevice(options, dataDir + "smiley_out.pdf"))
  {
    // Renderuj SVG do formatu PDF
    document.RenderTo(device);
  }
}

Konwertuj SVG na XPS Programowo w C#

Możesz łatwo konwertować pliki SVG na XPS za pomocą prostych wywołań API, nie martwiąc się o szczegółowe informacje o formatach plików. Powinieneś wykonać poniższe proste kroki, aby przeprowadzić konwersję:

 1. Załaduj wejściowy plik SVG.
 2. Zainicjuj obiekt XPSRenderingOptions.
 3. Ustaw rozmiar strony PDF, marginesy itp.
 4. Renderuj SVG do pliku XPS za pomocą C#.

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować SVG na XPS przy użyciu języka C#:

// Załaduj wejściowy plik SVG
using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  // Określ XPSRenderingOptions
  var options = new XpsRenderingOptions()
  {
    // Ustaw rozmiar strony PDF, marginesy itp.
    PageSetup =
    {
      AnyPage = new Page(new Size(500, 500))
    }
  };
  using (var device = new XpsDevice(options, dataDir + "smiley_out.xps"))
  {
    // Renderuj SVG do XPS
    document.RenderTo(device);
  }
}

Pobierz przykładowe projekty i przykładowe pliki

Skompilowaliśmy przykładowy projekt jako aplikację demonstracyjną do konwersji formatu plików SVG na PDF lub XPS przy użyciu języka programowania C#. Daje szybki przegląd wszystkiego, co omówiliśmy powyżej. Możesz pobrać plik ZIP projektu lub sklonować go z GitHub Repository według własnego uznania.

Wniosek

W tym artykule zbadaliśmy, jak programowo konwertować pliki SVG na pliki w formacie PDF lub XPS przy użyciu języków C# lub VB.NET w aplikacjach opartych na platformie .NET Framework. Interfejs API oferuje znacznie więcej funkcji do pracy z plikami SVG. Możesz dowiedzieć się więcej, odwiedzając Documentation i API References. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz się z nami skontaktować na Free Support Forum.

Zobacz też