Konwertuj SVG na EPS PS

Pliki SVG są powszechnie używane, ponieważ są skalowalne bez utraty jakości obrazu. Możesz programowo przekonwertować plik SVG na pliki EPS lub PS Postscript przy użyciu języka C#. Możesz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat konwersji w następujących sekcjach:

SVG do EPS lub PS Konwerter plików PostScript – instalacja C# .NET API

Konwersja SVG do EPS lub PS to proces dwuetapowy. Najpierw obraz SVG jest renderowany do formatu PDF, a następnie plik PDF jest konwertowany do formatu EPS lub PS PostScript. Dlatego pobierz pliki DLL dla Aspose.SVG for .NET i Aspose.PDF for .NET API z New Releases lub użyj następujących poleceń instalacyjnych NuGet:

PM> Install-Package Aspose.SVG 
PM> Install-Package Aspose.PDF

Konwertuj SVG na EPS lub PS PostScript File Programowo za pomocą C#

Możesz przekonwertować obraz SVG na plik EPS lub PS PostScript, wykonując następujące czynności:

 1. Zainicjuj obiekt MemoryStream.
 2. Załaduj wejściowy plik SVG, używając klasy SVGDocument.
 3. Zainicjuj instancję klasy PdfRenderingOptions.
 4. Renderuj SVG do pliku PDF za pomocą PdfDevice.
 5. Określ ustawienia drukarki i strony.
 6. Konwertuj plik SVG na plik EPS lub PS.

Poniższy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować plik SVG na plik EPS lub PS przy użyciu języka C#:

// Zainicjuj obiekt MemoryStream
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Zainicjuj dokument SVG z pliku
SVGDocument document = new SVGDocument("light.svg");

// Zainicjuj instancję klasy PdfRenderingOptions
PdfRenderingOptions pdfRenderingOptions = new PdfRenderingOptions();
pdfRenderingOptions.PageSetup.AnyPage = new Page(new Size(500, 500), new Margin(10, 10, 10, 10));

// Zainicjuj instancję klasy PdfDevice
IDevice device = new PdfDevice(pdfRenderingOptions, stream);
        
// Renderuj SVG do PDF, wyślij dokument do urządzenia renderującego
document.RenderTo(device);

String printerName = "Microsoft XPS Document Writer";
String psOutFileName = "psOut.ps";

Document pdf = new Document(stream);

// Utwórz ustawienia drukarki
PrinterSettings printerSettings = new PrinterSettings();
printerSettings.PrinterName = (printerName);
printerSettings.PrintToFile = (true);
printerSettings.PrintFileName = (dataDir + psOutFileName);

// Określ ustawienia strony
PageSettings pageSettings = new PageSettings();
pageSettings = printerSettings.DefaultPageSettings;
pageSettings.Margins = (new Margins(0, 0, 0, 0));
pageSettings.Color = (true);

PdfViewer viewer = new PdfViewer();
viewer.BindPdf(pdf);
viewer.AutoResize = (true);
viewer.AutoRotate = (true);
viewer.PrintPageDialog = (false);

// Konwertuj plik SVG na plik EPS lub PS
viewer.PrintDocumentWithSettings(pageSettings, printerSettings);

Uzyskaj bezpłatną licencję ewaluacyjną

Możesz poprosić o Bezpłatną licencję ewaluacyjną na testowanie interfejsu API bez żadnych ograniczeń.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo konwertować skalowalną grafikę wektorową SVG do pliku PostScript w formacie EPS lub PS przy użyciu języka C#. Ponadto możesz zapoznać się z Dokumentacją, aby dowiedzieć się o wielu innych funkcjach oferowanych przez API. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami na Bezpłatne forum wsparcia. Chętnie Ci pomożemy!

Zobacz też