Konwertuj SVG na PDF w C#

Czy chcesz przekonwertować obrazy SVG na dokumenty PDF? Jeśli tak, jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować SVG na PDF w C#, wykonując kilka prostych kroków.

SVG (Scalable Vector Graphics) to typ pliku o otwartym standardzie, który działa niezależnie od rozdzielczości. Jest to format oparty na XML, który wykorzystuje grafikę wektorową i obsługuje ograniczoną animację. Pliki SVG to tylko pliki XML, więc każdy edytor tekstu może je edytować. Większość nowoczesnych przeglądarek obsługuje pliki SVG i jest w stanie renderować ich znaczniki. W niektórych przypadkach może być konieczne wyeksportowanie obrazów SVG do dokumentów PDF.

PDF jest najczęściej używanym formatem dokumentów. Zachowuje oryginalne formatowanie w stanie nienaruszonym, dlatego jest tak popularny. Możemy łatwo programowo konwertować dokumenty SVG do formatu PDF. Więc zacznijmy!

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. C# API do konwersji SVG na PDF
 2. Konwertuj SVG na PDF
 3. Renderuj SVG do PDF

C# API do konwersji SVG na PDF

Do konwersji SVG na PDF użyjemy API Aspose.SVG for .NET. Interfejs API zapewnia łatwy sposób ładowania, analizowania, renderowania, tworzenia i konwertowania plików SVG na popularne formaty bez żadnych zależności programowych.

Interfejs API udostępnia klasę SVGDocument, która reprezentuje katalog główny hierarchii SVG i przechowuje całą zawartość. Klasa PdfSaveOptions umożliwia określenie opcji zapisu PDF. Mamy metodę Converter.ConvertSVG(SVGDocument, PdfSaveOptions, string), która konwertuje źródło SVG na PDF. Klasa PdfRenderingOptions reprezentuje opcje renderowania dla PdfDevice. Klasa PdfDevice umożliwia renderowanie do dokumentu PDF.

Proszę pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.SVG

Konwertuj SVG na PDF za pomocą C#

Możemy łatwo przekonwertować plik obrazu SVG na plik PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj plik SVG przy użyciu klasy SVGDocument.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie określ opcje zapisywania plików PDF, takie jak kolor tła itp.
 4. Na koniec wywołaj metodę Converter.ConvertSVG(). Jako argumenty przyjmuje SVGDocument, PdfSaveOptions i wyjściową ścieżkę pliku PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować SVG na PDF w języku C#.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować SVG na PDF
// Załaduj dokument SVG z pliku
var document = new SVGDocument("C:\\Files\\Fill-Circle.svg");

// Zainicjuj instancję klasy PdfSaveOptions
var saveOptions = new PdfSaveOptions();
saveOptions.BackgroundColor = System.Drawing.Color.DarkBlue;

// Konwertuj SVG na PDF
Converter.ConvertSVG(document, saveOptions, "C:\\Files\\Circles_out.pdf");
Konwertuj-SVG-do-PDF-za pomocą-CSharp

Konwertuj SVG na PDF za pomocą C#.

Renderuj SVG do PDF w C#

Alternatywnie możemy wyrenderować plik SVG do pliku PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj plik SVG przy użyciu klasy SVGDocument.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfRenderingOptions.
 3. Następnie określ opcje zapisywania plików PDF, takie jak PageSetup, JpegQuality itp.
 4. Następnie zainicjuj instancję klasy PdfDevice. Przyjmuje PdfRenderingOptions i ścieżkę wyjściowego pliku PDF jako argumenty.
 5. Na koniec wywołaj metodę RenderTo(). Przyjmuje PdfDevice jako argument.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak renderować pliki SVG do formatu PDF w języku C#.

// Ten przykładowy kod pokazuje, jak renderować SVG do formatu PDF
// Załaduj dokument SVG z pliku
var document = new SVGDocument("C:\\Files\\Fill-Circle.svg");

// Zainicjuj instancję klasy PdfRenderingOptions 
// Ustaw niestandardowe właściwości PageSetup i JpegQuality
var pdfRenderingOptions = new PdfRenderingOptions();
pdfRenderingOptions.PageSetup.AnyPage = new Page(new Aspose.Svg.Drawing.Size(500, 500), new Margin(10, 10, 10, 10));
pdfRenderingOptions.JpegQuality = 10;

// Zainicjuj instancję klasy PdfDevice
using (IDevice device = new PdfDevice(pdfRenderingOptions, "C:\\Files\\Render_out.pdf"))
{
  // Renderuj SVG do formatu PDF i wyślij dokument do urządzenia renderującego
  document.RenderTo(device);
}

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować Aspose.SVG for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • załaduj istniejący obraz SVG;
 • zdefiniuj opcje zapisu PDF;
 • określić opcje renderowania PDF;
 • zapisz SVG jako PDF w C#.

Oprócz konwersji SVG na PDF w C#, możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.SVG for .NET przy użyciu dokumentacji i poznać różne funkcje obsługiwane przez API. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też