Szablon obrazu — Konwertuj zdjęcie na szablon w języku C#

W tym poście na blogu przyjrzymy się fascynującemu procesowi tworzenia szablonów obrazów w języku C#. Poprowadzimy Cię przez samouczek krok po kroku, jak przekonwertować zdjęcie na szablon w języku C# i stworzyć własne arcydzieło szablonu.

Szablonowanie obrazu to proces, w którym obraz jest przekształcany w prostszą, czarno-białą lub jednokolorową reprezentację, która podkreśla główne cechy, często używany do tworzenia szablonów do drukowania, malowania lub innych celów projektowych. Osiąga się to poprzez zastosowanie progu do obrazu, który oddziela obszary zainteresowania (pierwszy plan) od tła.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. C# Image Stencil API
 2. Konwertuj zdjęcie na szablon
 3. Uzyskaj bezpłatną licencję

C# Image Stencil API - Kreator szablonów zdjęć

Aby przekształcić zwykłe obrazy w urzekające szablony o wysokim kontraście, użyjemy API Aspose.SVG for .NET. Jest to potężna biblioteka, która umożliwia pracę z plikami SVG w aplikacjach .NET. Chociaż jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z plikami SVG, można go również używać do wykonywania szablonów obrazów, konwertując obrazy rastrowe do formatu SVG, a następnie stosując niezbędne przekształcenia.

W poniższych sekcjach pokażemy, jak utworzyć szablon obrazu przy użyciu Aspose.SVG for .NET. Zanim zaczniemy, upewnij się, że masz zainstalowany w projekcie Aspose.SVG for .NET.

Proszę albo pobrać bibliotekę DLL interfejsu API, albo zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.SVG

Konwertuj zdjęcie na szablon w C#

Możemy łatwo przekonwertować dowolny plik obrazu na szablon, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Utwórz instancję klasy ImageVectorizer
 2. Określanie właściwości konfiguracyjnych, takich jak PathBuilder, ColorsLimit, LineWidth i Stencil.
 3. Następnie załaduj i zwektoryzuj obraz za pomocą metody Vectorize(). Akceptuje ścieżkę pliku obrazu jako argument.
 4. Na koniec zapisz wektoryzowany obraz jako plik SVG, wywołując metodę Save().

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować zdjęcie na wzornik w języku C#.

using System.IO;
using Aspose.Svg;
using Aspose.Svg.ImageVectorization;
using Aspose.Svg.Saving;

// Utwórz nowy ImageVectorizer
var vectorizer = new ImageVectorizer
{
 Configuration =
 {
  //opcjonalnie ustaw konstruktora ścieżek
  PathBuilder = new BezierPathBuilder {
		 //opcjonalnie ustaw wygładzanie śladu
   TraceSmoother = new ImageTraceSmoother(1),
   
   // określony próg błędu
   ErrorThreshold = 70,
   
   // maksymalna liczba iteracji
   MaxIterations = 50
  },
 
  ColorsLimit = 10,
 
  // Ustaw szerokość linii na 0,9
  LineWidth = 0.9f,

  // ustaw konfigurację efektu szablonu
  Stencil = new StencilConfiguration { Type = StencilType.MonoColor, Color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgb(0,0,255) }
 }
};

// Wektoryzuj obraz za pomocą wektoryzatora
using (var document = vectorizer.Vectorize("C:\\Files\\dice.png"))
{
  document.Save("C:\\Files\\dice.svg");
}
Konwertuj zdjęcie na szablon w C#

Konwertuj zdjęcie na szablon w języku C#.

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować Aspose.SVG for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym blogu zbadaliśmy szablony obrazów w języku C#, aby ulepszyć Twoje kreatywne projekty. Wykorzystując Aspose.SVG for .NET, możesz przekształcić zwykłe obrazy w efektowne szablony, podnosząc swoje umiejętności sztuki cyfrowej. Skorzystaj z tych metod i poszerz swoje kreatywne horyzonty dzięki oszałamiającym arcydziełom z szablonów. Oprócz konwertowania zdjęć na szablony w C#, możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.SVG for .NET przy użyciu dokumentacji i poznać różne funkcje obsługiwane przez API. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też